Orosz Csaba György tűzoltó őrnagy

Orosz Csaba György tűzoltó őrnagy1995. szeptember 01. óta teljesít szolgálatot Dunaújváros MJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága állományában. Tevékenységét beosztott tűzoltóként és gépjárművezetőként kezdte, majd végigjárva a ranglétrát 2003-ban szolgálatparancsnokká nevezték ki, miután megszerezte a felsőfokú polgári és szakmai végzettséget. 2008. január 01-től a tűzoltási és műszaki mentési osztály vezetője lett. 2012. április elsejével az egységes katasztrófavédelmi szervezet megalakulásakor a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság parancsnokává nevezték ki. Pályafutása során mindig a tökéletes feladatvégrehajtásra törekedett, amely tulajdonsága a mai napig jellemzi, és a beosztottjaitól ugyanígy megköveteli az utasítások, parancsok pontos végrehajtását. Jellemző rá, hogy vészhelyzetek esetén elsőként jelentkezik az utazó csoportba, amelyet kitűnően szervez, illetve koordinál.

Részt vett az árvízi és belvízi védekezésekben, valamint a devecseri vörösiszap-katasztrófa elhárításában is jelentős szerepet vállalt. Kiemelkedő tevékenységet folytat az önkéntes munkában, az elesettek megsegítésében. Nevéhez fűződik a dunaújvárosi Ability Kert ötlete is, valamint a megvalósításban is fontos feladatokat végzett.

A Katasztrófavédelem szervezetén belül kiemelten foglalkozik a közösségi szolgálatra jelentkező diákokkal, kiválóan motiválja őket. A HUNOR Önkéntes Mentőszervezet tagja, akiket a teljes személyi állomány elé példaként állítottak. A Fejér Önkéntes Mentőszervezet megalakításában is tevékenyen részt vett, a HUNOR Önkéntes Mentőszervezetben szerzett tapasztalatának átadásával.

Munkabírása kiemelkedő, és példamutató. Szakmai tudását és egyéni képességeit folyamatosan, a kötelező szakmai továbbképzéseken és egyéni önképzéssel is fejleszti.

Kiemelkedő és példamutató tevékenységének elismeréseként az idei évben a Közgyűlés a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjat Orosz Csaba György tűzoltó őrnagy részére adományozta.

  • Frissítve: 2013. április 26.