fő tartalom

Akadálymentesítési nyilatkozat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkötelezett amellett, hogy a dunaujvaros.hu honlapot az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény alapján akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a 2021. június 1-i hatállyal a https://dunaujvaros.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

  • Ez  honlap az alábbiakban felsorolt meg nem felelések miatt csak részben felel meg az akadálymentesítésről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek (a továbbiakban: Törvény).

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő okok miatt nem akadálymentes:

  1. a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés:
    • a honlap oldalai tartalmazhatnak olyan külső forrásból (harmadik féltől) származó videókat melyeknek nincs szöveges feliratozása
  2. a tartalom nem tartozik az alkalmazandó jogszabályok alá:
    • a honlap oldalai tartalmazhatnak olyan külső forrásból (harmadik féltől) származó,  élő közvetítéseket (videóközvetítéseket), amelyeket nem kötelező feliratozni

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2021. június 01-én készült.

A honlap tekintetében az (EU) 2016/2102 irányelv követelményeinek való megfelelés tényleges értékelése: a közszférabeli szervezet által végzett önértékelés. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nyilatkozatban foglalt állítások az (EU) 2016/2102 irányelvben meghatározott követelmények tekintetében pontosak legyenek és az abban meghatározott módszer valamelyikén alapuljanak.

Visszajelzés és elérhetőségek

A Törvényben rögzített és a honlappal összefüggő esetleges megfelelőségi hiányosságok és az ezzel kapcsolatos észrevételek bejelentésére, továbbá a Törvény 1.§ (3)-(4) szerinti információkkal kapcsolatos kérelem (a továbbiakban: Kérelem) benyújtására az alábbi elérhetőség áll rendelkezésre:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője

Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Pf: 108.
E-mail cím: jegyzo@dunaujvaros.hu
Központi telefon: +36 25 544 100, Fax: +36 25 544 190
Zöld szám: 06 80 919 909

Végrehajtási eljárás

Az (EU) 2016/2102 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban küldött értesítésre vagy kérelemre Törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem kap választ, vagy az abban foglaltakat nem találja kielégítőnek, úgy jelezze további észrevételét hivatalos megkeresés formájában Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjénél a következő elérhetőségen: jegyzo@dunaujvaros.hu.

Dunaújváros, 2021. június 1.

Dr. Molnár Attila sk.
jegyző

Dokumentumok: 
  • Frissítve: 2021. június 1.
  • Létrehozva: 2021. június 1.