fő tartalom

Jószolgálati Otthon „Ragyogj kékben Dunaújváros” projekt

Települési érték: Jószolgálati Otthon „Ragyogj kékben Dunaújváros” projekt

Kategória:

A települési érték leírása: 1990. szeptember 3-án kezdte meg működését a Jószolgálati Otthon. A későbbiekben közalapítvánnyá váló integrált intézmény logója mára már a Jószolgálat jelképévé vált. A Pálfalvi János grafikus művész által tervezett embléma- melyet a mi világunkra álmodott - hivatott a segítést, a nevelést és a szeretetet kifejezni, a segítő kezek általi növekedést szimbolizálni. Tükrözi továbbá a Jószolgálati Otthon Közalapítvány értékrendjét, növekedését, a generációkon átívelő közösségformáló hatásait feladatellátásai és a sokrétű társadalmi szerepvállalásai területén egyaránt.

Az ókorban is már dokumentált segítő szakma jelenkori modern ellátási formái és szakmaisága, tükröződik a Jószolgálati Otthon Közalapítvány által az elmúlt három évtized alatt elért kulturális hagyományok megteremtésében.

A települési értéktár színesítéséhez nagyban hozzájárulunk a helyi hagyományok, művészeti értékek, új kezdeményezések bemutatása, továbbá a speciális közösségek erősítése szempontjából.

Értékeink, véleményünk szerint nem köthetők egyetlen településhez, országos szinten törekszünk szellemiségünk átadására, többségi és kisebbségi társadalom részére egyaránt, így joggal állíthatjuk, hogy különleges szakmai tulajdonságokkal rendelkező értékeket képviselünk. A képviseleten túl az értékek közösségi alapú elfogadására, társadalmasítására, illetve elvetésére törekszünk mindennapi munkánk során. Közösségi értékeink közé soroljuk a büszkeséget, a toleranciát, a vállalkozói kedvet, az összefogást és sok más hasznos emberi megnyilvánulást. Szűkebb és tágabb társadalmi környezetünkre gyakorolt hatásunk az összefogás, mozgósítás erejében mutatkozik meg leginkább. Összefogunk a fogyatékos személyek közösségével, a célcsoport hozzátartozóival, a célcsoportot ellátó intézményrendszerrel, a helyi közösséggel, a szakembereinkkel és családjaikkal egyaránt.

Fennállásunk során az alapellátástól indultunk, mára már Európai Uniós szinten is kiemelt jelentőségű ellátási formával, a támogatott lakhatással is színesítjük ellátási formáinkat. A fejlődés, az ellátások integrációja során viszonyítási alapjaink erősödnek, kompetenciáink fejlődnek.

Egyik legfontosabb célkitűzésünk a fogyatékkal élő emberek elfogadásának elősegítése, életük megismertetése, ezáltal a társadalmi elfogadásban való aktív közreműködés a Közalapítvány egyik legfontosabb célkitűzése. Az egyik legnépszerűbb projektünket ajánljuk az értéktárba, amiben minden általunk szervezett program morzsái megtalálhatóak: a „RAGYOGJ KÉKBEN DUNAÚJVÁROS " projekt, melyet minden évben nyitott, városi rendezvénnyé formálunk önkénteseink, közösségi szolgálatos fiataljaink segítségével.

Értékgazdaként, a városrészi napokon intézményünk ellátottai nagy sikerrel mutatták be tehetségüket, intézményünk értékeit, elősegítve a társadalmi elfogadást. Ennek szellemében szervezzük a Ragyogj Kékben Dunaújváros elnevezésű, az Autizmus Világnapján megrendezésre kerülő hagyományteremtő rendezvényt, melyet követ az Önkéntesek Hete, az Önkéntesek Gálája program sorozatunk, a város oktatási intézményeivel közösen megvalósított sport és szabadidős programok, melyek mind értékközvetítő szerepet töltöttek be az elmúlt 30 évben. 2010. óta szervezi közalapítványunk a város szociális intézményeivel közösen ünnepelt Szociális Munka Napját, ahol az Önkéntesek Gálájához hasonlóan ellátottjainkkal színvonalas produkciókat adtunk elő, akár a tánc, akár a prózai műfajon belül. Egyik emlékezetes előadásunkon többek között Dunai Tamás színművész is közreműködött a „ Valahol Európában " feldolgozásunkban. Kiadtunk egy mesekönyvet ellátottaink meseszövéseiből, melyet Kökényesi Márta pszicho- pedagógusunk álmodott meg, és Smuk Imre művészeti igazgató segített az illusztrációk mentorálásában. 2015-ben a XIX. Faludi Nemzetközi Amatőrfilmszemlén „Kitörés " című dokumentumfilmünkkel 2. helyezést értünk el. A Bartók Béla Művészetek Háza közreműködésével kiállítások és a nagysikerű Divatbemutató a fiatalabb korosztály figyelmét hívta fel az újrahasznosítás fontosságára, a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium pedagógusai és diákjai együttműködésével. Kiemelkedő esemény volt. Egy PWC által meghirdetett pályázati siker eredményeként a lorántffys közösségi szolgálatos fiatalokkal bemutattuk a „Dzsungel Könyve" feldolgozását a Bartók színpadán Polgár Lilla színművész és Őze Áron igazgató segédletével. Minden középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást a közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségére intézményeinkben. Sokan választották már hivatásukká a szociális területet. A pandémia ideje alatt megvalósított aukciót is kiemeljük, melyen ellátottaink által készített műalkotások mutatták meg intézményünkben folyó kiemelkedő művészeti oktatás, fejlesztés hatékonyságát. Az itt készült festményekből létrejött licit nagy sikert aratott a Dunaújvárosban, a városon és az ország határain kívül is.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Indoklásunk egyszerre nyugszik szakmai és érzelmi alapokon, hiszen a helyi közösség és a Jószolgálati Otthon Közalapítvány közössége számára is fontos értékről van szó. Az elmúlt 30 év során számos alkalommal tanúsítottuk minőségi tulajdonságainkat. Dunaújváros lakossága elfogadóvá és befogadóvá vált a sérült emberek tekintetében. A „RAGYOGJ KÉKBEN DUNAÚJVÁROS" rendezvényünkön sok dunaújvárosi lakos fordul meg, de szívesen látnak minket a színházban, könyvtárban, városi rendezvényeken. Mindehhez sok időnek kellett eltelni, hogy érzékenyítéssel, figyelem felhívással, nyitottsággal megmutassuk, hogy milyen értékeket hordoznak ők is, milyen sokoldalúak, szerethetők.

Értékeink egybevágnak a vonatkozó jogszabályban meghatározott fogalmakkal, hiszen egy Magyarországon élő közösség tudásához, hagyományaihoz, történelméhez, a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi, anyagi, közösségi értékéhez kapcsolódóan hatunk a szűkebb és tágabb környezetünkre.

A fogyatékossággal élő közösségek és a fogyatékos személyeket befogadó közösségek iránt együttesen érzett felelősségünk hívja leginkább életre értékeinket.

Úgy gondoljuk, hogy a Jószolgálati Otthon Közalapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet kiemelkedő szerepet tölt be a társadalmi elfogadás elősegítésében, a másság elfogadásában, színvonalas, országos elismeréseket is hozó projektjeivel, munkájával.

  • Frissítve: 2023. február 1.
  • Létrehozva: 2023. február 1.