fő tartalom

Tájékoztató az immissziós monitor állomás köztéri kijelzőjéhez

KIR - Környezetvédelmi Információs Rendszer
KIR - Levegőtisztaság

A légszennyezettséget mérő automata monitor állomás a Köztársaság út 14. szám alatt, a Dózsa György Általános Iskola udvarán van elhelyezve. A kijelző táblája pedig a Polgármesteri Hivatal „B” épületének oldalsó homlokzatán, az „A” és a „B” szárny közti átjárónál látható. Az állomás része az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak (OLM), amely az ország területén folyamatosan méri a leggyakrabban előforduló légszennyező anyagok koncentrációját (szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, ózon, szálló por, benzol), illetve az állomás körzetének bizonyos meteorológiai jellemzőit is (szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, légnyomás, relatív páratartalom).

Az állomás által mért adatok hálózaton keresztül óránként bekerülnek a veszprémi Mérőközpontban működtetett adatgyűjtő alközpontba (a többi állomáséval együtt), ahonnan az adatok ellenőrzése (hibák kiszűrése) után automatikusan továbbítják azokat az országos adatgyűjtő központba, illetve a köztéri kijelző táblákra. Az országos adatközpontból az adatok az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat internetes honlapjára is felkerülnek (http://www.levegominoseg.hu/), ahol bárki megtekintheti az összes monitor állomás mérési adatait.

Egy állomás „hatásterülete” a domborzattól és a környék beépítettségétől függően néhány km2, tehát az általa mért adatok nem jellemzőek az adott település egészére!

Hazánkban a légszennyezettség egészségügyi határértékeit, a tájékoztatási- és riasztási küszöbértékeket és az ezzel kapcsolatos tennivalókat a 4/2011. (I. 14.) VM rendelete szabályozza.

Az egészségügyi határérték: a légszennyezettségnek a tudomány mindenkori szintje alapján megállapított azon mértéke, amely tartós egészségkárosodást nem okoz.

A rendelet szerint az egészségügyi határértékek mellett léteznek az ún. tájékoztatási és riasztási küszöbértékek is, melyek azt a célt szolgálják, hogy ha az adott légszennyező anyag koncentrációja bizonyos feltételek mellett meghaladja a megadott értékeket, akkor arról a lakosságot tájékoztatni kell.

A kijelző táblákon a mért légszennyező anyagok koncentrációja látható az 1 órás (por esetében a 24 órás) egészségügyi határérték százalékában kifejezve.

Légszennyező anyag Egészségügyi határérték Tájékoztatási Riasztási
küszöbérték
[µg/m3]
Kén-dioxid 250(1 órás) 400 500
Nitrogén-dioxid 100(1 órás) 350 400
Szén-monoxid 10 000(1 órás) 20 000 30 000
Szálló por (PM10) 50(24 órás) 75 100
Ózon 120(8 órás átlag) 180 240

Megj.: Szálló porra csak 24 órás és éves határértékek vannak.
Részletesen lásd:  A légszennyező anyagok egészségügyi határértékei. A légszennyező anyagok tájékoztatási és riasztási küszöbértékei.

Látható, hogy már a tájékoztatási küszöbérték is közel kétszerese az egészségügyi határértékeknek, tehát ha a kijelzőn 100%-nál nagyobb érték jelenik meg esetenként, akkor sincs ok az aggodalomra. A riasztási küszöbértékek pedig még ennél is magasabbak.

Ha például a kijelző táblán a következő látható:

Kén-dioxid 30% azt jelenti, hogy a kén-dioxid átlagkoncentrációja az előző órában az egészségügyi határérték 30%-a, azaz 75 µg/m3 volt.
Nitrogén-oxidok 20% a nitrogén-oxidok átlagkoncentrációja az előző órában az egészségügyi határérték 20%-a, azaz 20 µg/m3 volt.
Szén-monoxid 10% a szén-monoxid átlagkoncentrációja az előző órában az egészségügyi határérték 10%-a, azaz 1.000 µg/m3 volt.
Ózon 70% az ózon 8 órás átlagkoncentrációja az egészségügyi határérték 70%-a, azaz 84 µg/m3 volt.
Por 60% a szálló por átlagkoncentrációja az előző 24 órában az egészségügyi határérték 60%-a, azaz 30 µg/m3 volt.

Ha a kijelzőn egy vízszintes vonal (‑) látható valamelyik anyag neve mellett, akkor ez annak a jele, hogy az adott műszer karbantartás, meghibásodás, ellenőrzés, stb. miatt átmenetileg nem működik. A hálózati kommunikáció hibája, kimaradása esetén az utoljára mért érvényes érték jelenik meg a kijelzőn.

A légszennyező anyagokról, azok keletkezéséről, az egészségre gyakorolt hatásáról és egyéb fontos információkról az alábbi linkeken részletesen is tájékozódhat.

További hasznos tudnivalók:

A KIR-rel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a kornyezetvedelem@dunaujvaros.hu e-mail címre várjuk.

Az itt megjelent adatok részletesen is megtalálhatóak Dunaújváros környezeti állapotáról szóló tájékoztató kiadványban, mely elektronikus formában letölthető, illetve nyomdai kiadásban is igényelhető Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán a 9. emeleten található 910-912-es irodában a készlet erejéig.

További hasznos adatokat találhat a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett

  • Frissítve: 2021. január 4.
  • Létrehozva: 2016. december 3.