fő tartalom

Vagyonkezelési Osztály

Osztályvezető: Dr. Vántus Judit
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VII. emelet, 706. iroda
Telefon: 06-25/ 544-226
E-mail: vantus.judit@dunaujvaros.hu

A Vagyonkezelési Osztály feladatai

Vagyongazdálkodási feladatkörben:

 • Ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatokat.
 • Ellátja az ingatlan- és portfólió vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, és kezeli az önkormányzati ingatlan és portfólió vagyonát.
 • Elkészíti az ingatlan és portfólió vagyonleltárt, annak tartalmáról adatot szolgáltat a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztálya által készítendő beszámolóhoz.
 • Gondoskodik az előzőekben felsorolt vagyontárgyak védelméről vagyonbiztosítás kötésével.
 • Vezeti az Önkormányzat vagyonnyilvántartását.
 • Közreműködik az Önkormányzat vagyonhasznosításával kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítésében; ennek keretében különösen értékeli és elemzi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, önkormányzati vállalat üzleti terveit, beszámolóit. A tulajdonos Önkormányzat tájékoztatása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati vállalkozások tevékenységét és gazdálkodását (kontrolling); az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámoló-adatairól adatot szolgáltat a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztálya részére.
 • Előkészíti az önkormányzati ingatlan, vagyon hasznosítását, szervezi és végrehajtja az értékesítéssel, a bérbeadással vagy más módon történő használatba adással (ideértve a mezőgazdasági földek haszonbérbe adását is), a vagyonkezelésbe adással kapcsolatos teendőket, a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztályával    megosztva    számlázza    a    bérbeadás    díját,    előkészíti    a    tulajdonosi rendelkezéseket, számlázza a használati díjakat.
 • Előkészíti az önkormányzati vagyon gazdasági társaságokba történő apportálását, valamint a vagyonkezelő részvénytársaságnak át nem adott vagyon hasznosításával kapcsolatos szerződéseket.
 • Előkészíti a víziközmű-szolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket, és közreműködik a döntések végrehajtásában.
 • Adatot szolgáltat a szakfeladatai működtetéséhez szükséges kiadási adatokról a költségvetés körében.
 • A rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok felhasználása során kötelezettséget vállal, gondoskodik annak nyilvántartásáról, a teljesítés igazolásáról, és az előkészített dokumentációt utalási teljesítésre továbbítja a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztálya részére.
 • Adatot szolgáltat a közvetett támogatások terv és tényadatairól.

Egyéb feladatkörben:

 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.
 • Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.
 • Ellátja a társasházak törvényességi felügyeletét.
 • Előkészíti a kártérítési ügyeket.
 • Frissítve: 2023. május 17.
 • Létrehozva: 2011. május 13.