fő tartalom

Pénzügyi bizottság

Archív tartalom

A bizottság tagjai:

Tagjainak száma:
7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő

elnök:
Pintér Attila

képviselő tagok:
Sztankovics László
Lőrinczi Konrád
Cserni Béla

a bizottság nem képviselő tagjai:
Kapuvári Alfrédné
Kusler Csaba
Lebics Edit

Feladat és hatáskör:

 1. a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
  1. a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal közösen és koordinálása mellett, javaslatot dolgoz ki rövid- és hosszú lejáratú hitelek felvételére és a kidolgozott javaslatot közös előterjesztésben a közgyűlés elé terjeszti és
  2. gazdasági és területfejlesztési bizottsággal közösen és koordinálása mellett, figyelemmel kíséri, ellenőrzi az önkormányzat vagyongazdálkodását és javaslatot dolgoz ki annak racionális megvalósítása, fejlesztése érdekében.
 2. b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
  1. közreműködik a közgyűlés éves költségvetési rendelettervezetének elkészítésében,
  2. ellenőrzi a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés pénzügyi végrehajtását a polgármesteri hivatal irodáitól kapott jelentések alapján. Szükség esetén a közgyűlés felé javaslattal él,
  3. előzetesen felülvizsgálja és véleményezi a városfejlesztési- és költségvetési terv végrehajtásáról szóló beszámolót,
  4. áttekinti az ellenőrzés tapasztalatait mind az önkormányzat által alapított költségvetési intézmények, mind pedig a helyi adók tekintetében,
  5. állást foglal a beérkezett pénzügyi forrást növelő javaslatokról és azt a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsággal együttesen a közgyűlés elé terjeszti,
  6. állást foglal a költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi átcsoportosítási javaslatokról,
  7. közreműködik a pótköltségvetési javaslat összeállításában, figyelembe véve a forrásnövelésre tett javaslatokat is,
  8. közreműködik a helyi adókról szóló rendelettervezetek elkészítésében
 3. c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
  1. véleményezi – közösen a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsággal – a közgyűlési bizottságok költségvetést érintő előterjesztéseit, javaslatait és
  2. egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban.
 • Frissítve: 2019. november 8.
 • Létrehozva: 2011. május 12.