fő tartalom

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

KIR - Környezetvédelmi Információs Rendszer
KIR - Levegőtisztaság

A tájékoztatási küszöbértékek (4/2011. (I. 14.) VM rendelet 3. számú melléklete*) túllépése esetén a Dunaújváros Megyei Jogú Város Környezetvédelmi szakcsoportja a tájékoztatási tervben foglaltak szerint a helyi médiák segítségével a rádiókon és újságokon keresztül, valamint a város hivatalos honlapján (www.dunaujvaros.hu) tájékoztatja a lakosságot.

A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.
[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

3. számú melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez*

Légszennyező anyag
[CAS szám]
Átlagolási
időszak
Tájékoztatási küszöbérték
(µg/m3)
Riasztási küszöbérték
(µg/m3)
Kén-dioxid
[7446-09-5]
1 óra 400 µg/m3
három egymást követő órában
500 µg/m3
három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott
400 µg/m3
Nitrogén-dioxid
[10102-44-0]
1 óra 350 µg/m3
három egymást követő órában
400 µg/m3
három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott
350 µg/m3
Szén-monoxid
[630-08-0]
1 óra 20 000 µg/m3
három egymást követő órában
30 000 µg/m3
három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott
20 000 µg/m3
Szálló por**
(PM10)
24 óra 75 µg/m3
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
100 µg/m3
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
Ózon***
[10028-15-6]
1 óra 180 µg/m3
három egymást követő órában
240 µg/m3
három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott
180 µg/m3

* A 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rentelet 3. számú mellékletét váltotta fel, de lényegében megegyezik azzal.
** A tájékoztatási küszöbérték Kén-dioxidra + szálló porra 2003-ban 600 µg/m3, 2004-2008. októbere között 500 µg/m3 volt.
** A riasztási küszöbérték Kén-dioxidra + szálló porra 2003-ban 800 µg/m3, 2004-2008. októbere között 600 µg/m3 volt.
*** A riasztási küszöbérték ózon esetében 2003-ban 360 µg/m3 volt.

A lakossági tájékoztatásnak a következők szerint legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

 1. Tájékoztatás az észlelt túllépésről:
  • a túllépés helye, az érintett terület,
  • a túllépés mértéke (a tájékoztatási vagy a riasztási küszöbértékekhez viszonyítva),
  • a túllépés kezdete és várható időtartama,
  • a legmagasabb 1 órás, 8 órás és 24 órás átlag koncentráció megadásával.
 2. Előrejelzés a következő időszakra (napszakra vagy napra):
  • a várható túllépéssel érintett terület,
  • a várható (tájékoztatási vagy riasztási) fokozat,
  • a várható változások a szennyezettségi szintben (javulás, stabilizálódás vagy romlás) történő megadásával.
 3. Tájékoztatás az érintett lakosság részére a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről:
  • a veszélyeztetett népességcsoportok (óvodás korúak, iskolai tanulók, idősek, betegek)
  • a várható tünetek,
  • az érintett népességcsoportok számára javasolt elővigyázatossági intézkedések,
  • a további információk elérési módjának megadásával.
 4. Tájékoztatás a szennyezettség, illetve az expozíció csökkentése érdekében teendő megelőző beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak bemutatásával és a kibocsátások csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal.

További hasznos tudnivalók:

A KIR-rel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a kornyezetvedelem@dunaujvaros.hu e-mail címre várjuk.

Az itt megjelent adatok részletesen is megtalálhatóak Dunaújváros környezeti állapotáról szóló tájékoztató kiadványban, mely elektronikus formában letölthető, illetve nyomdai kiadásban is igényelhető Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán a 9. emeleten található 910-912-es irodában a készlet erejéig.

További hasznos adatokat találhat a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

 

 • Frissítve: 2021. január 4.
 • Létrehozva: 2016. december 2.