Dunaújváros Sportjáért díj

A díj azon személyeknek és közösségeknek adományozható, akik Dunaújvárosban a testnevelés és sport területén kiváló munkát végeztek, vagy kimagasló sporteredményeket értek el.

A díjat egy évben legfeljebb három személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni. Ennél több díjat csak rendkívül indokolt esetben adományozhat a közgyűlés. A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvételére az adományozott halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbe fogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult ebben a sorrendben.

Egy személy vagy közösség a díjat csak egyszer kaphatja meg.

A díj adományozására javaslatot tehet bármely természetes személy, vagy közösség.

A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, vagy közösség nevét, címét, a testnevelés és sport területén kifejtett munkája, eredményei részletes ismertetését.

A javaslatot minden év december 20-áig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.

A kezdeményezés alapján a sport ügyekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi el a jelöltek rangsorolását.

A bizottság az adományozásra vonatkozó javaslatot rangsorolva, minden év januári rendes közgyűlésére terjeszti elő.

A díjat minden év február havi rendes közgyűlésen a polgármester adja át ünnepélyes keretek között.

A díjazottak nevét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A díjakban részesített személyekről nyilvántartást kell vezetni.

A díj a (2) bekezdésben leírt műtárgyból, a "Dunaújvárosért Díj" pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból és a 4. § (2) bekezdésében meghatározott éremből áll.

Az érem (Palotás József szobrászművész alkotása) kör alakú, 42,5 mm átmérőjű, vert bronz aranyozva.

Az érem felső harmadában két sorban vízszintesen a felirat:

"Dunaújváros Sportjáért". A középső harmadban lendületet, futást kifejező figura. Az alsó harmadban a talaj síkja, melybe a peremből benyúlik Dunaújváros címere. Hátsó oldala a sorszámot és az adományozás évszámát tartalmazza.

Díjazottak:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
Ambruzs Mihály
Gurisatti Gyula
Papp Zoltán

2008
Paszternák László
Schmidt József

2007
Török Kálmán posztumusz díj
Dr. Sándor Péter
Ruffing Péter

2006
Hujber Gyula
Somogyi András

2004
Vizi Gábor
Bábszki Ferenc
Kelemen IstvánDunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület DF-ELCO OB-I-es női vízilabda csapat

2003
Simon Gáborné
Hubikné Tarján Éva
Perjámosiné Tóth Erzsébet

2002
Dorn György
Czeilinger Mihály
Dunaferr Repülő Klub

2001
Supola Zoltán
Török József
Dunaferr Búvár Klub

2000
Nyúl Gyula
Horváth Lászlóné
Perjámosi Sándor
Dunaferr SE Női Kézilabda csapata

1999
Akucs Attila
Hornyik Károly
Matéz Tivadar

1998
Csépán György
László Géza (posztumusz)
Dr. Szabó József

  • Frissítve: 2018. február 16.