fő tartalom

Balázs Péter

Balázs Péter 1985-ben kezdte meg büntetés-végrehajtási pályafutását: a Sátoraljaújhelyi Fehérneműgyár polgári állományában műhelyvezetői munkakörben. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően hadnagyi rendfokozattal anyagi főelőadói beosztásba nevezték ki.

A tanulásra, a szakmai ismereteinek folyamatos bővítésére kiemelt figyelmet fordított: a Janus Pannonius Tudományegyetemen humánszervező végzettséget szerzett, 2012-ben rendészeti szakvizsgát tett.  


Balázs Péter

Igencsak gazdag szakmai életútja példaértékű: teljesített szolgálatot például a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnok-helyettesi beosztásában vagy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kiemelt főreferensi beosztásában.

2005-től a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott parancsnokaként, 2011-2021. között az intézet parancsnokaként tevékenykedett.

2014-ben büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezést kapott. 

A 37 éves hivatásos szolgálati ideje alatt huszonkét alkalommal részesült elismerésben.

Balázs Péter 10 éve támogatja a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány munkáját, lelkes szervezője az idén 25 éves Közbiztonsági rendezvény sorozatnak. A börtönszínház program segítője. A „Börtön a városért” jóvátételi program részeként a Duna partunk és környezete kitakarításában, a Széchényi Gimnázium tornapálya építésében vitathatatlan érdemeket szerzett.

Kimagasló teljesítménye, felkészültsége és tiszteletre méltó hivatástudata elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat Balázs Péter dandártábornok részére adományozza.

  • Frissítve: 2022. április 21.
  • Létrehozva: 2022. április 21.