Kiss Péter - büntetés végrehajtási (bv.) százados

1994. május 01-jén nevezték ki a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet állományába, biztonsági felügyelői beosztásba. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Karán, 2009-ben szociálpedagógusi végzettséget szerzett. Tiszti kinevezésére 2009. június 15-én került sor, és csoportvezetői beosztást kapott. 2011. október 01. óta a Biztonsági Osztály vezetője.

Kiss Péter bv. százados úr két évtizedes szolgálata alatt bizonyította szakmai felkészültségét, vezetői, szervezői képességét. Biztonsági osztályvezetőként felelős a Dunaújvárosban történő előállítások biztonságos, „eseménymentes” végrehajtásáért. Kiváló kapcsolatot ápol a társszervekkel, civil szervezetekkel. Több éve eredményesen képviseli az intézményt a hagyományos autóvadász kupán. A gyermeknapi rendezvényeken tevékeny szerepet vállal a büntetés-végrehajtási szervezet bemutatásában, óvodai, általános iskolai felkérések alkalmával szervezi és vezeti a kutyavezetők bemutatóját.

A „Börtön a városért” program keretében felelős a fogvatartottak jóvátételi munkájának megszervezéséért, biztonságos lebonyolításáért, ezáltal is hozzájárulva a tisztább, rendezettebb városkép kialakításához. Részt vesz a környéket érintő védelmi munkálatok lebonyolításában, koordinálásában.

Teljesítménye, felkészültsége és hivatástudata elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat Kiss Péter bv. százados úr részére adományozta.

  • Frissítve: 2015. április 30.
  • Létrehozva: 2015. április 30.