fő tartalom

Bényei Tamás büntetés-végrehajtási őrnagy

Bényei Tamás büntetés-végrehajtási (bv.) őrnagyot 2000 áprilisában nevezték ki az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Állományába biztonsági felügyelő beosztásba. 2002-től tanulmányokat folytatott a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Karán, ahol 2007-ben szociálpedagógus végzettséget szerzett. Tiszti kinevezésére 2007 szeptemberében került sor, biztonsági tiszti beosztásba. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet állományába 2009. február elsején nevezték ki megbízott biztonsági osztályvezető-helyettesi beosztásba. 2009 októberétől a Pálhalmai Agrospeciál Kft. biztonsági vezetője lett. 2011. július 05-től látja el a Pálhalmai Agrospeciál Kft. foglalkoztatásért felelős ügyvezető helyettesi beosztását.

Az őrnagy úr a szakmai feladatokat pontosan s szakszerűen, a szabályokat és előírásokat betartva látja el. Fiatal kora ellenére bizonyította alkalmasságát mind a Kft. biztonsági tevékenységének vezetésében, mind ügyvezető helyettesként a fogvatartottak foglalkoztatásának szervezésében. Jó kommunikációs és problémamegoldó-képességgel, átlag feletti teherbíró-képességgel rendelkezik.

A tavalyi árvízi védekezésben kiemelt szerepet vállalt, folyamatos kapcsolatot tartott a katasztrófavédelmi és közigazgatási szervekkel, személyesen irányította a védekezésben résztvevő kollégákat, szervezte a fogvatartottak munkáját.

Közvetlenül részt vesz az Intézet sportéletének szervezésében, ennek eredményeként rendszeresen előkelő helyen végeznek az országos sportversenyeken.

Kimagasló és példaértékű tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjat Bényei Tamás büntetés-végrehajtási őrnagy úr részére adományozta.

  • Frissítve: 2014. április 29.
  • Létrehozva: 2014. április 29.