fő tartalom

Sudár Mihály - tűzoltó zászlós

2007. július 01-től szerelt fel hivatásos tűzoltónak. A rábízott feladatokat maradéktalanul, különleges munkafegyelemmel és pontossággal hajtja végre, szívesen vállal plusz feladatot. Kiemelkedőek szakmai ismeretei, gyakorlati felkészültsége kiváló. A beosztásában megszerzett tapasztalatait jól kamatoztatja, mind a hivatásos szolgálatban, mind az önkéntes tűzoltók képzése során. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy több alkalommal részesült vezetői dicséretben és jutalomban, valamint 2011. április 24-én elismerő oklevélben részesítette Dunaújváros polgármestere, Dunaújváros közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.

2009 óta tagja a Mezőfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, illetve szabadidejében is részt vállal az egyesület munkájában. Szakmai ismereteinek bővítésére, és gyakorlati tudásának tökéletesítésére törekszik. 2012. december 01-jén, a képesítés megszerzését követően, szerparancsnoki beosztásba nevezték ki. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 2012-2013-as tanévében elért kiemelkedő tanulmányi eredménye és közösségformáló tevékenysége elismeréseként dicséretben részesítette. Jelentős szerepet vállal a tűzoltóságot érintő, de közvetlenül nem a beosztásához kapcsolódó többletfeladatok elvégzésében.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, a hivatásos tűzoltóság állományában végzett kiemelkedő és példamutató tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjat Sudár Mihály tű. zászlós úr részére adományozta.

  • Frissítve: 2015. április 30.
  • Létrehozva: 2015. április 30.