fő tartalom

Kulcsár Attila

Kulcsár Attila címzetes rendőr törzszászlós szolgálati viszonyának kezdete: 1997. szeptember 01. A Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrőrsön 1999. november 01. óta teljesít rendőri szolgálatot. Jelenlegi beosztása bűnügyi vizsgáló. A több mint 18 éves szolgálati viszonya alatt elvégezte a rendészeti szakközépiskolát, szolgálati célú, valamint kereseti célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel is rendelkezik. A bűnügyi vizsgálói szaktanfolyamot is jó eredménnyel végezte el.

A kezdeti években járőrként idősebb, tapasztaltabb rendőrökkel teljesített szolgálatot, és szorgalmával, hozzáállásával és a szükséges ismeretek elsajátításával bizonyította, hogy képes önállóan is szakszerűen, határozottan intézkedni.

Jól megismerte az Őrs szakterületét, kellő hely- és személyismeretet szerzett. Munkája elismeréseként járőrvezetői, később pedig bűnügyi vizsgálói beosztásba nevezték ki. Vizsgálói beosztásban a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Bűnügyi- és Balesetvizsgálati Osztály munkatársaival való szoros együttműködés eredményeként a bűnügyi munka területén is kellő gyakorlatot szerzett. Intézkedései megalapozottak, fellépése udvarias, szóbeli és írásbeli kifejezőkészsége átlag feletti.

A megszerzett ismereteit a gyakorlatban kiváló szinten és hatásfokkal alkalmazza. Munkaköri feladatrendszerén belül nyitottan, rugalmasan gondolkodik a teljesítmény és a hatékonyság növelése érdekében.

Kiváló szakmai tevékenysége, kiemelkedő és példaértékű hivatástudata elismeréseként a Közgyűlés a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat Kulcsár Attila címzetes rendőr törzszászlós részére adományozta.

  • Frissítve: 2016. április 21.
  • Létrehozva: 2016. április 21.