fő tartalom

Gyöngyösi László Tivadar

Gyöngyösi László Tivadar 1993-ban került a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vizsgáló Alosztály állományába, mint vizsgáló tiszthelyettes.

Folyamatosan képezte magát: állami főiskolai diplomát-, majd a Rendőrtiszti Főiskolán felsőfokú rendőri végzettséget szerzett. 2000. július 1-jén tisztté avatták. Időközben vizsgáló, a Vizsgálati Alosztályon alosztályvezető-helyettes, majd a Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztályának vezetője lett; 2013-tól a Vizsgálati Osztály osztályvezetőjeként dolgozik.

Szakmailag igencsak felkészült, rendületlenül, sikerorientáltan, elkötelezettséggel dolgozik a bűnügyek felderítésében.


Gyöngyösi László Tivadar

Mindenre kiterjedő figyelemmel irányítja a rábízott állomány munkáját; az általa irányított csapatnak köszönhetően több bűnelkövető került már rendőr-kézre, ezzel is biztosítva városunk nyugalmát.

Vezetőként tiszteletben tartja beosztottjait, gondoskodik róluk, megbecsüléssel és részrehajlás nélkül irányítja őket. Személyes példamutatásával is ösztönzi munkatársait, igényli és meghallgatja véleményüket, tanácsaival és iránymutatásaival segít.  Eredményes és példamutató helytállását a rendőri vezetés többször is elismerte.

Gyöngyösi László Tivadar igazi sportrajongó, lokálpatrióta, odaadó férj, édesapa, és nem utolsó sorban, kiváló rendőr, aki a kapitányság megbecsült tagja, aki szakmai munkájával, mintegy harminc éve tevékenyen járul hozzá a város közbiztonságának megerősítéséhez, az emberek biztonságérzetének javításához.

Elkötelezettsége, hivatástudata, szakma szeretete példaértékű és mások számára is motiváló lehet.

Eredményes és elkötelezett szakmai tevékenysége, valamint példaértékű hivatástudata elismeréseként Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gyöngyösi László Tivadarnak Dunaújváros Közbiztonságáért Díjat adományoz.

  • Frissítve: 2022. április 21.
  • Létrehozva: 2022. április 21.