fő tartalom

Horváth István

A közgyűlés a 98/2002. (IV.4.) KH számú határozatával 2002. évben "Dunaújváros Díszpolgára" címet Horváth Istvánnak ítélte oda.

Horváth István betanított munkásként a fővárosban a Villamosgép- és Kábelgyárban kezdte életpályáját, majd a Budapesti Műszaki Egyetem elvégzését követően fiatal diplomásként a Dunai Vasmű meleghengerműjében lett csoportvezető. A vasmű lemezfeldolgozó üzemében végigjárta a ranglétrát, közben többek között megszervezte a radiátorgyártást, - forgalmazást, idetelepítette az ország legnagyobb kapacitású könnyű-acélszerkezeti gyárát, meghonosította a szerkezeti tűzi horganyzást, életre hívta az acélszerkezeti fővállalkozói szervezetet, előkészítette a később vásárdíjas panelradiátorok gyártásának megszervezését. A vasmű fejlesztési igazgatójává történt kinevezését követően ő irányította az egész vállalat műszaki fejlesztéseit, beruházásait. Kezdeményezője és résztvevője volt annak a kis létszámú csoportnak, amely kidolgozta a Dunai Vasmű átalakításának stratégiáját, amit a gyakorlatban is végrehajtott. Oroszlánrésze volt abban, hogy a piacgazdaságra való áttérés időszakában és azt követően talpon maradt a Dunaferr Dunai Vasmű Rt.


Horváth István

Horváth István publikált szakcikkeivel és tanulmányaival is hozzájárult a magyar vaskohászat és a Dunaújvárosban folyó szakmai munka elismertetéséhez. Alelnöki tisztséget vállalt többek között a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségében, elnökként irányította, illetve irányítja a Vaskohászati Vállalatok Szakmai Szövetségét, a Magyar Ipari Konszernek Országos Szervezetét, a Vaskohászati Vállalatok Szakmai Szövetségét, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Igazgatótanácsát, az OMBKE dunaújvárosi szervezetét.

Horváth István elévülhetetlen érdeme, hogy a piacgazdaságra történő átállás időszakában az ezredfordulóra a város és a térség jól prosperáló, eredményes vállalatcsoportjává alakította a Dunaferr Rt-t és tagvállalatait. Az 1992-től 2001-ig terjedő időszakban a Dunaferr Rt. elnök-vezérigazgatójaként meghatározó szerepe volt abban, hogy az általa irányított cégcsoporttal együtt a város is fejlődött, gyarapodott. Vezetői döntéseinél figyelmet fordított arra is, hogy támogassa a város kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális szféráját, sportéletét. A HÍD Egyesület megalapításával és hathatós támogatásával sokat tett a Duna-híd és a meghatározó térségi infrastruktúra kiépítéséért.

Horváth István alkotó életútját rangos kitüntetések, elismerések övezik. Számos emlékérem, emlékplakett jelzi munkásságának eredményességét. Díszpolgárává választotta a Miskolci Egyetem, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, birtokosa a The George Washington University Elismerő oklevélnek, s közgyűlésünk méltónak találta néhány éve a Dunaújvárosért Díjra is.

2014. június elsején halt meg.

Díjak, kitüntetések:

  • 1995 - Eötvös Loránd-díj
  • 1997 - Dunaújvárosért Díj
  • 1998 - Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje
  • 2002 - Dunaújváros Díszpolgára
  • 2009 - Királyi Régióért Díj
  • Frissítve: 2021. augusztus 27.
  • Létrehozva: 2011. május 12.