fő tartalom

Dr. Szabó Ferenc

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004-ben Szabó Ferencnek adományozta a kitüntető címet.

Dr. Szabó Ferenc a város egyik, szinte mindenki által ismert és tisztelt személyisége. Munkája és élete jól példázza azt a tenni vágyást és emberi tartást, ami nélkül nem jöhetett volna létre a pentelei fennsíkon a Dunai Vasmű és Dunaújváros sem.

Dr. Szabó Ferenc 1950-ben közgazdasági technikumban érettségizett, majd a MK Közgazdaságtudományi Egyetemet végezte el jeles eredménnyel. Egy évig az Országos Tervhivatalban dolgozott, 1955-ben került a Dunai Vasműbe. Munkaügyi előadóként kezdte pályáját, majd a Nagyolvasztó gyárrészleg munkaügyi vezetője, később számvitelvezetője lett. A vállalat utókalkulációs osztályának négy évig volt vezetője. Főállásban társadalmi tevékenységet végzett, ezt követően a Dunai Vasmű főosztályvezetője, majd főkönyvelője lett. 1973-tól 1975-ig gazdasági igazgató, 1976-tól 1991-ben történt nyugdíjazásáig a vállalat vezérigazgatója volt.

Dr. Szabó Ferenc szakmaszeretetét, szakmai igényességét az 1963-ban szerzett okleveles könyvszakértő oklevéllel, majd 1973-ban megvédett közgazdaságtudományi doktori disszertációja jelzi.
A vállalat első számú vezetőjeként jelentős szakmai testületek tisztségviselője volt.

 • OMBKE helyi csoportjának elnöke, az Ipargazdasági Bizottság elnökségének tagja,
 • Magyar Közgazdasági Társaság megyei elnöke,
 • Magyar Kereskedelmi Kamara Vaskohászati tagozatának elnöke,
 • Magyar Közgazdasági Társaság országos elnökségének tagja.

Munkásságát áthatotta a város szeretete. Vezérigazgatói tevékenységének idején több, igen komoly, a város lakosságának érdekeit szolgáló létesítmény megalkotását kezdeményezte, támogatta, vagy segítette közreműködésével.
Ilyenek voltak például:

 • II. sz. Orvosi rendelő,
 • Fedett uszoda,
 • Jégpálya,
 • Munkásművelődési Központ,
 • Dunaferr Sportlétesítmények, Tornacsarnok,
 • Balatonszéplaki üdülő.

Vezetése alatt a vállalat komoly segítséget adott a Városi Kórház műszerezettségének javításához, az iskolák fenntartásához.
Nyugállományba vonulását követően aktív szerepet vállalt a város és térsége fejlődésének érdekében. Ő volt a Híd Dunaújváros és Környéke Egyesület alapító elnöke és ma is, mint tiszteletbeli elnök kiveszi részét a közös munkából. Személyének nagy szerepe van abban, hogy az egyesület eredményes és elfogadott munkát tudott és tud végezni, illetve szintén elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy 2006-ban felépülhet a dunaújvárosi Duna-híd.

 

 • Frissítve: 2021. augusztus 23.
 • Létrehozva: 2011. május 12.