fő tartalom

Dr. Wittmann Károly

 

Dr. Wittmann Károly 1932-ben született Hercegfalván. Orvosi diplomáját 1958-ban cum laude minősítéssel szerezte a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. 1957-ben költözött Dunaújvárosba és szigorló orvosként kezdett dolgozni. Egy évvel később a dunaújvárosi kórház belgyógyászati osztályán segédorvosként helyezkedett el, majd az osztály alorvosa lett. A Rendelőintézetben 1965-től belgyógyász csoportvezető főorvos lett. 1976-ban a Rendelőintézet igazgató főorvosává nevezték ki. 1993-tól a II. számú Rendelőintézet igazgatója is, e feladatköröket nyugdíjazásáig végezte.

Munkája során megszervezte a kardiológiai szakrendelést a város és a város környékén lakó szívbetegek számára. 1989-től a kísérleti háziorvosi munka szervezője és szakmai irányítója. 1994-ben ment nyugdíjba, de emellett változatlanul végzi a kardiológiai szakrendelést, valamint Dunaújváros Egyesített Szociális Intézményének 200 ágyán fekvő idős ember általános orvosi felügyeletét is ellátja.

1958 óta folyamatosan részt vett a nővérképzésben, illetve az orvosok középfokú továbbképzésében. A Magyar Orvosi Kamara Dunaújvárosi Szervezetének megalapítója és szervezője. Több mint 25 éven át vezette Dunaújvárosban a Szívbetegek Klubját. Az 1980-as évek elejétől a járási és városi Vöröskereszt elnöke. Számos kitűntetés tulajdonosa. 1985-ben Kiváló Orvos címet kapott. 1993-ban Dunaújvárosért Díjban részesült.

Közéleti tevékenységét a rendszerváltás idején kezdte meg a Kereszténydemokrata Néppártban, amelynek helyi elnöke volt. 1990-1998-ig a dunaújvárosi önkormányzat képviselője. Az első ciklusban a szociális bizottság tagja, majd átvette a sok feladattal járó bizottság elnöki tisztséget. Második ciklusában az ifjúsági és sportbizottság elnökeként tevékenykedett.

Részt vett a városi szociális otthon létrehozásának elindításában, a Barátság úti intézmény emelt szintű részlegének felépítésében. Szorgalmazta és megszervezte az általános és középiskolások drogprevenciós oktatását, valamint a Sportiskola létrehozását, a háziorvosi munka további rendszeresítését.

Városunk közgyűlése ezen életpálya elismeréseként "Dunaújváros Díszpolgára" címet adományozott.

 

  • Frissítve: 2021. augusztus 23.
  • Létrehozva: 2011. május 12.