fő tartalom

Dr. Kelemen Gyula

Dr. Kelemen GyulaDr. Kelemen Gyula születése óta Dunapentelén, illetve Dunaújvárosban él. Édesapja kovácsmester kisiparos, édesanyja adminisztratív dolgozó volt. 1968-ban kötött házasságot Németh Mária közgazdásszal. Házasságukból két gyermek született: Angelika, aki a Zeneművészeti Főiskola jazz tanszakán énekművészként, illetve Adrienn, aki az ELTE szociológia szakán szociológusként végzett.
Tanulmányait Dunapentele, majd Dunaújváros alsó-, és középfokú oktatási intézményeiben kezdte: Szórád Márton Általános Iskola, Dunaújvárosi Felsőfokú Kohóipari Technikum, ME Dunaújvárosi Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar. Előbb felsőfokú technikusi végzettséget, majd üzemmérnöki diplomát szerezett. Mint végzett műszaki értelmiségi, 1968-tól a Dunai Vasműben helyezkedett el műszaki vezetőként.

1970-ben nagy fordulat következett be az életében, hiszen a termelői szférából elméleti, oktatási területre sodródott, előbb a 316-os Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolába, ahol kiemelkedő pedagógiai munkát végzett.

1986-tól a Miskolci Műszaki Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Karának Tanszékén főállású adjunktus lett. Az oktatás-nevelés, a pedagógusi lét örök szerelemnek bizonyult, hiszen a pályához, e hivatáshoz örök hűséget fogadott.
Szüntelen önképzése, tudásvágya hihetetlen emberi teljesítményekhez vezetett, hiszen 1974-ben a Nehézipari Műszaki Egyetemen műszaki tanári-, 1983-ban az ELTÉ-n pedagógiai szakos előadói-, a JATÉ-n jogi szakokleveles mérnöki diplomát szerezett. Közben „mellékesen” oktatásszervezői-, ingatlanszakértő és értékbecslői végzettség birtokosa is lett. Angol és német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. Sőt, részt vett az ELTE PhD képzésén is.

Ez a rendkívül gazdag életút azonban attól igazán teljes, hogy példás családapaként nevelte gyermekeit, mit több, a közéletből is aktívan, áldozatvállalásokkal vette ki a részét. Közkinccsé tette édesapja pentelei kovácsműhelyét, mint működő Kovács Múzeumot, tudományos kutatásokat végzett Pentele oktatástörténetéről. A rendszerváltás után négy évig volt DMJV oktatási bizottságának aktív külső szakértője.

Kiemelkedő emberi teljesítményével minőséget, értéket, tisztességet közvetített az ország minden részéről városunkban diákoskodó fiatalnak az itt élő emberek tenniakarásáról, Dunaújvárosról." 1

Az országban egyedülálló Kovácsmúzeum megnyitásáról így nyilatkozott: "[Édesapám] Már rákos beteg volt, még mindig kiment a műhelybe. Ki kellett vinni a széket is. Ülve kovácsolta át az összes szerszámot, mielőtt 1984 májusában meghalt. A kovácsok maguknak készítik a szerszámokat. Halála előtt arra kért, őrizzem meg valamennyit. Arra gondoltam a mai emberek nem nagyon látnak falusi kovácsműhelyt. Édesapám halálának huszadik évfordulóján nyitottam meg az első Kovácsmúzeumot. Ország, világ hírét vitte, még a BBC is készített riportot.

  • Frissítve: 2021. augusztus 24.
  • Létrehozva: 2021. augusztus 24.