fő tartalom

Oláh Jánosné

Oláh JánosnéOláh Jánosné 1968-ban szerezte első közgazdász diplomáját a dunaújvárosi 26. Sz. Állami Építőipari Vállalat ösztöndíjasaként. Okleveles közgazdászként, középiskolai tanárként 1968 és 1975 között a helyben működő Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanára, valamint a közgazdasági tárgyak munkaközösségének vezetője. Hivatásának tekintette a fiatalok nevelését, tanítását, ezért a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1973-ban tanári diplomát szerzett.

1975-től 1994-ig a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, majd 1994-től kollégiumvezető igazgatóhelyettes. 2006. évi nyugdíjazásától továbbra is vállalta a pénzügyi, vállalkozási szakmai tárgyak iskolánkban történő tanítását. Intézményvezetői munkáját már az épülő Közgazdasági Szakközépiskola, Gyors- és Gépíró Iskola alapkő letételétől érzékelni lehetett. Nagy volt a közösség-alakító szerepe, kivívta kollégái elismerését: szinte emberfeletti erővel küzdött az új iskola beindításáért. Jól átlátta a három iskolatípus irányítási, tervezési, szervezési feladatait, és igen eredményesen oldotta meg az iskola intézményi alakításait. Intézményvezetői munkája példaértékű volt: a tanulók érdekeit helyezte középpontba, s ennek megfelelően türelemmel nevelte, alakította kollégáit is. Ezek eredményeként a város legjobb hírű - szülők, tanulók körében elismert - iskoláját alkotta meg. Vezetési stílusa korszerű, demokratikus, követelményeiben igényes, következetes ember volt.

Intézményvezetőként sokat foglalkozott az iskolavezetés elméletével és gyakorlatával, az iskola képzési profiljának bővítésével, a diákönkormányzat kialakításával, működtetésével, fejlesztésével. Igazgatói és szaktanári munkája mellett pályázati tanulmányokat készített, közreműködött tantervfejlesztő munkában, oktatási segédleteket írt, bekapcsolódott iskolakísérletek folytatásába. Munkája, önképzésre, megújulásra való beállítódása példamutató.

Komoly fejlesztőmunkát végzett országosan, ill. a városban a közgazdasági és kereskedelmi szakképzés átalakításában: alapítványt hozott létre, az oktatás világbanki átalakításában vett részt, megalapította a Diák Betéti Társaságot a kisvállalkozások életszerű oktatására, elindította Junior Archievement képzést, amerikai vendégtanárokkal támogatta az idegen nyelvi képzést.

Nevéhez fűződik a gyakorlatorientált képzéshez kapcsolódó, országosan is kiemelkedő színvonalú közgazdasági szakmai gyakorlóhelyek létesítése (oktatóbank, taniroda). Az irodaépület helyt adott több pedagógus továbbképzésnek, konferenciának. Az itt, ill. a DUNAFERR Rt. kultúrtermében és klubjában közösen megrendezett III. országos Tanirodai Konferencia, Kiállítás és Vásár sok érdeklődőt vonzott városunkba.

Jelentős beruházás volt a gyakorlati képzés helyének, az iskola belső átrium udvarán megvalósult kétszintes, ún. taniroda és tanbank gyakorlóhelyének megvalósítása. Vezetőtársaival együtt a számítástechnikai felszerelések korszerűsítése is a nevéhez fűződik. Az eredményes gyakorlati képzés elismeréseképpen rendezhette meg iskolánk az országos Ifjú üzletemberek vetélkedőjét, mely az Oktatási Közlönyben is jegyzett szakmai vetélkedővé nőtte ki magát.

Az új képzési programok, lehetőségek nemcsak a tanuló fiatalok előtt állnak, hanem a munka mellett vagy helyett továbbtanulók is választhatnak a korszerű szakok között iskolarendszeren kívüli képzés formájában. Fontosnak tartotta, hogy a Munkaügyi Központ megbízásából szervezett átképző tanfolyamok hallgatói szívesen jelentkezzenek intézményünkbe, mivel eredményes tanulásuk tárgyi, technikai és oktatói feltétele adott, s így bővülnek a lehetőségeik, az elhelyezkedésük esélyei.

Az iskola és kollégium 1978-as integrációját követően a Középiskolai Kollégiummal összevont intézmény egyszemélyi vezetője lett.

1994 óta kollégiumvezető igazgatóhelyettesként tevékenykedik. A korábbi intézményvezető-helyettest, az őt követő - 3 ciklusban is újraválasztott - igazgatót folyamatosan készítette fel az intézményvezetői feladat ellátására. Az igazgatói megbízatás betöltésének 20. évét követően energiájának nagy részét a fiatalok nevelésére fordította. Vezetői gyakorlatát, nagy pedagógiai tapasztalatát és szakmai tudását ezen a területen is bőségesen kamatoztatta. Egész pályáját végigkísérte a munkatársai s még inkább tanítványai, neveltjei iránti tisztelet és megbecsülés. A kollégisták olyan támogatójukra találtak benne, akihez bármilyen gondjukkal bizalommal fordulhatnak, aki empátiával és szeretettel foglalkozik velük, s érdekeik meghatározó képviselőjévé vált.

Az övéhez hasonló türelmes, elfogadó, segítőkész magatartást és lelkiismeretes felügyeleti és szakmai segítő munkát várt el kollégáitól is. Magas színvonalú és példamutatóan alapos munkájával kivívta munkatársai, tanítványai tiszteletét, emberségével pedig a szeretetüket is.

Lelkiismeretes és igényes vezetői tevékenysége és a szakirodalmat fejlesztő tudományos munkássága alapján 1993-ban Apáczai Csere János díjban részesült. Elismert pedagógus és kutatómunkája alapján 1996-ban meghívást kapott a Pedagógiai Ki Kicsoda c. lexikonba történő felvételre.

Az MKM Országos Közoktatási Tanácsában Pedagógus Képzési és Továbbképzési Bizottságának tagjaként tevékenykedett, szakmai területén országos vizsgáztatási tevékenységet folytatott.

Számos alternatív tankönyv bírálatára kapott felkérést, az NSZI megbízásából közreműködött a Diák Bt-k, ill. tanirodák központi tantervének kidolgozásában, OKJ szakmai vizsgatételek készítésében. OSZTV-versenypályázatok, üzleti tervek véleményezésével és zsűriben való részvétellel bízta meg a Nemzeti Szakképzési Intézet.

Az iskolai, városi szintű és országos rendezvények színvonalas lebonyolítása Dunaújváros elismertségét is tovább emelte. Városunk hírnevének, megbecsültségének növelése és polgárainak érdekében kifejtett több mint három évtizedes munkássága elismeréseként 1997-ben "Dunaújvárosért díj" kitüntetésben részesült.

Tanárként is feltűnő volt hitvallása, mindentudást oktatni, segíteni tanár kollégáknak a jobb eredmény érdekében."

2021-ben hunyt el.

forrás: a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium honlapja

Díjak, kitüntetések:

  • 1979 - Kiváló Munkáért
  • 1980 - "A város és a lakosság érdekében kifejtett eredményes munkáért" (Dunaújváros építésének 30. évfordulójára)
  • 1981 - Ifjúságért Érdemérem
  • 1988 - Fejér Megyei Közoktatási Díj
  • 1993 - Apáczai Csere János - Díj
  • 1996 - Szakképzésért díj
  • 1997 - "Dunaújvárosért - díj"
  • 2005 - Pedagógus Szolgálati Emlékérem
  • Frissítve: 2021. augusztus 27.
  • Létrehozva: 2021. augusztus 27.