fő tartalom

Kiss András

Kiss András1948. január 14-én Dévaványán született. Kőműves kisiparos édesapja és édesanyja hat gyermeket nevelt fel. Elemi iskolai tanulmányait követően, származására való hivatkozással, nem vették fel a debreceni villamosipari szakközépiskolába. Egy év kitérő, kőművesek melletti nehéz fizikai munka után folytathatta tanulmányait a dévaványai gimnáziumban.

Családjával 1966-ban költözött Dunaújvárosba, gimnáziumi érettségijét is itt szerezte meg. Bár lexikai tudásával, gyönyörű fogalmazásaival kitűnt társai közül, mégis a reáltárgyak mellett kötelezte el magát. 1971-ben Szegeden vette át matematika-fizika szakos tanári diplomáját. Diákévei alatt minden nyarat kőműves munkával töltött. Így teremtette elő a következő tanévben szükséges tankönyvek árát, s a megélhetést.

1972. április 15-én kötött házasságot főiskolai szerelmével, a szintén matematika-fizika szakos Deák Magdolna tanárnővel. Házasságukból két gyermek született, Andrea és András.

Elhivatottsággal végzett oktató-nevelő munkájának köszönhetően elismerést, tiszteletet vívott ki. Tanított a Móra Ferenc, a Vasvári Pál, a Móricz Zsigmond általános iskolákban. Dunaújváros oktatásügyét a városi tanács munkatársaként is szolgálta.

A pedagóguspályát három évre hagyta el, osztályvezetői munkát vállalt az Ingatlankezelő Vállalatnál. Az ok prózai: pedagógus házaspár két gyermekkel mindig is anyagi nehézségekkel küzdött. Ám a szíve visszahúzta az oktatáshoz, s a legenda ekkor született meg. Kiss András a Szórád Márton Általános Iskola, s az újtelep tagintézmény igazgatója lett. Irányítása alatt nagy népszerűségre tett szert a „falu” iskolája, igazi pedagógiai műhellyé vált.

Kiss András közéleti szerepvállalása a rendszerváltozástól 2012. február 18-án bekövetkezett haláláig folyamatos volt. 1990. október 23-án tette le először önkormányzati képviselői esküjét. Több mint 21 éven át dolgozott Penteléért, Pálhalmáért. Öt ízben választották meg képviselőnek, egy alkalommal listáról jutott be a közgyűlésbe.

2002-ben a Fidesz-Magyar Polgári Párt polgármester jelöltje volt.

A választópolgárok bizalmát megtisztelőnek érezte, s elhivatottsággal, a közügyek iránti alázattal, időt soha nem sajnálva végezte munkáját. Mindig elérhető, mindig hiteles tudott maradni.

Az eltelt 21 év alatt az önkormányzat számos bizottságában tevékenykedett.

          2002. és 2006. között a pénzügyi bizottság elnöki teendőit látta el, 2006. és 2010. között a területfejlesztési bizottság munkáját vezette. A 2010-es önkormányzati választásokat követően az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnökévé választották. Ezzel egyidőben tagja a gazdasági és területfejlesztési, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottságnak is.

2007-től a DVCSH Kft. felügyelőbizottságának tagja.

2010 novemberétől az Innopark Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője.

2011 júniusában a közgyűlés őt delegálta a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába.

A 2009-ben létrejött „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány kuratóriumi titkári feladata Kiss András képviselő úr szívügye volt. Mindenkire kiterjedő figyelme, felelős előterjesztései nyomán mindenki támogatáshoz jutott, aki arra jogosult volt.

Kiss András igazgató úr 2000. március 15-én kiemelkedő pedagógiai munkájának elismerésekén Németh László-díjat vehetett át. Kiss András képviselő úr Pentele városrészért végzett tevékenységét Pro Pentele díjjal ismerték el.

Képviselői munkáját súlyos betegsége ellenére halála pillanatáig végezte. Halálával pótolhatatlan veszteség érte városunk közéletét, Dunaújváros, különösen Pentele városrész polgárait, a valahai Szórád Márton általános iskola nevelőit, diákjait, városunk pedagógus társadalmát.

Emberi tartásának, nagy szerénységgel párosult hihetetlen intelligenciájának, elvei és meggyőződése melletti hajthatatlan kiállásának, feladatai iránti alázatának elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a posztumusz „Dunaújvárosért Díj”-at Kiss András képviselő úr részére adományozta.

  • Frissítve: 2012. október 25.
  • Létrehozva: 2012. október 25.