fő tartalom

Móder Rezső

Móder RezsőMóder Rezső Munkácsy-díjas médiaművész, mobilszobrász, szobrász, zeneszerző, festőművész, grafikusművész, akcióművész, verskészítő.

1954. június 14-én született Budapesten. Iskoláit Dunaújvárosban végezte. Eredeti szakmája villanyszerelő, a Dunai Vasműben volt villanyszerelő elektrikus. 1967-től tagja volt a Munkácsy Mihály Képzőművészeti Körnek, ahol Cyránski Mária és ifj. Koffán Károly vezetésével festeni tanult. 1975-ben a Dunai Vasmű ösztöndíjasaként vették fel a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, ahol 1982-ben festő, valamint sokszorosított grafika szakon diplomázott. Mesterei Gerzson Pál és Sarkanytu Simon voltak.

1983-ban Pats Józseffel megalakítja a Képzőkört. 1987-ben készült el első zenélő-mobil acélszobra. 1989-től hét fajta kortárs művészeti fesztivál egyik fő szervezője és kitalálója. 1993-tól a Fény - Hang - Szín - Tér Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Fesztivál és az Instrumentum mobilfesztiválok művészeti vezetője. 1997-ben dr. Sipos Jánossal megalapítja a Dunaújvárosi Művészeti Egyesületet

1996-ban adták át a közönségnek a Móder Rezső Zenélő Szoborpark Múzeumot, amelynek alapítója és működtetője, ahol évente több bemutatót, nyitott órát tart óvodásoknak, főiskolásoknak egyaránt. A zenélő szoborpark azonnal világhírűvé vált, a látogatók zenélhettek is a kiállított szobor-hangszereken. A zenepark értéke felbecsülhetetlen, mivel Móder Rezső művészete világhírű és műfajában egyedi Európában és a világon. Tudományos értékű legfőbb munkája: az ötdimenziós művészet létrehozása és bejelentése a világ előtt. Gyűjteménye a közoktatás szerves része. Művészetét 1990-től tanítják az egyetemeken, főiskolákon.

1980 óta állít ki, szinte minden fontos hazai országos és nemzetközi kiállításon, művészeti fesztiválon szerepelnek művei: grafikák, kollázsok, festmények, képversek, fa- és acélszobrok, fémzeneművek. Külföldi nemzetközi biennálékon, kiállításokon eddig több mint százszor állították ki munkáit. 1982-től folyamatosan végzi jótékonysági munkáját a kórházban, óvodákban, iskolákban és a hajléktalanok körében is. 

"Művészetében lokálpatrióta: a Kozmosz tanulmányozása mellett Pentelét, Dunaújvárost, az itt élő embereket ábrázolja, dolgozza fel szívvel-lélekkel. "Móder: jelenség, bárhol is van, Dunaújvárost, a dunaújvárosi vasgyárat, a Dunát képviseli, hirdeti … kiváló művészetével megszállottan Dunaújvárost népszerűsíti … ízig-vérig idevaló, köztünk élő, és értünk hangoskodó művész.” Grafikusként, festőként, szobrászként, performerként, zeneszerzőként, előadóként, pedagógusként 4-5 személy alkotói tevékenységét végzi egyszemélyben. Művészete, nem végleges kiterjedésben, de hatalmas eddigi életműve, jelentős egy fejlődő város életében. Olyan értékrendet képvisel, amely nem ismer szabályokat, konokul önnön elveit követi. Művészete egyértelműen utal arra, hogy ismeri és érti az avantgarde példaképek munkáit, de az elődök hagyományát elemeire szedi és új konstellációba dolgozza fel azt, így teremt egyedi és összetéveszthetetlen művészetet, móderi formavilágot."

„Ma, amikor a magyar politikusok és gondolkodók egyaránt a megújuló Európára szegezik tekintetüket, Móder Rezső művészete anakronisztikusnak hat. Belegyökeredzett a dunaújvárosi (sőt, sztálinvárosi) vasmű proletárhagyományába, az anyagól elszakadni nem tudó kézműves, földhözragadt utópiákat ápoló, vaskos humorú kelet-európai. Bérelt helye van a jövő múzeumában. Autentikus.” – írja Móder Rezsőről dr. Beke László, a Műcsarnok volt főigazgatója, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet jelenlegi igazgatója.

  • Frissítve: 2021. augusztus 24.
  • Létrehozva: 2021. augusztus 24.