fő tartalom

Dr. Répási Gellért

Dr. Répási Gellért, a Dunai Vasmű nyugalmazott vezérigazgató-helyettese: a Sajó menti Köröm községben született 1925-ben. Miskolcon a Fráter Györgyről elnevezett főgimnáziumban érettségizett. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki karán 1948-ban szerzett kohómérnöki diplomát. Pályafutását a MÁVAG diósgyőri acélművében kezdte, amelynek vezetője is volt. 1953-ban Ózdra, majd 1954-ben a Dunai Vasműbe helyezték.

Répási Gellért innovatív képességű, kiemelkedően ambiciózus személyisége volt a Dunai Vasmű mérnökgenerációjának. Kezdetben az acélmű vezetője, majd 1964-83 között a vállalat főmérnöke, ezt követően vezérigazgató-helyettese az 1985. évi nyugállományba helyezéséig.

A saját és munkatársai anyagtudományi ismereteinek fejlesztése és bővítése érdekében szoros kapcsolatot épített ki egyetemekkel, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Miskolci Nehézipari Egyetem tanszékeivel, és kutatóintézetekkel. Anyagtudományi ismeretei birtokában előrelátóan határozta meg azoknak az acélminőségeknek fejlesztési programját, és irányította a fejlesztésük megvalósítását, amelyek a szélesedő felhasználói igényeket kielégítették. A Dunai Vasmű export szállításainak növelése érdekében szorgalmazta, hogy ezeknek a termékeknek gyártását neves külföldi minőségellenőrzési intézetek approbálják és a kiszállítandó tételek minőségi átvételét is ezek szakértői végezzék. Répási Gellért személyiségében egyesültek azok a képességek, amelyek a kutató-fejlesztő munkához és a sikeres vezetői tevékenységhez szükségesek. Célokat nemcsak önmaga számára határozott meg, a fejlesztések megvalósítására másokat is ambicionált, munkájuk eredményét elismerte, honorálta.

A Vasműben végzett munkája mellett jelentős tevékenységet fejtett ki a hazai és nemzetközi tudományos életben. A KGST Acél- és Ferroötvözet-gyártási szekciójának 1964 és 85. közötti években nemzetközi elnöke volt. A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságának és a MTA Műszaki Tudományos Osztályának munkájában tanácskozási joggal vett részt. A műszaki tudományok doktora címet 1982. évben nyerte el. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1948 óta tagja volt, 1993 óta tiszteletbeli tagja, tisztségeket töltött be a Műszaki Tudományos Egyesületek Szövetségében is.

Eredményes alkotó tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el. Szocialista Munkért Érdemérem, Munka Érdemrend ezüst fokozat, Munka Érdemrend arany fokozat három alkalommal, megosztott Állami Díj 1980-ban. Az OMBKE-ben végzett egyesületi munkájáért 1988-ban Soltz Vilmos-, 1992-ben Wallner Aladár-díjjal ismerték el. Dr.Répási Gellért posztumusz díjként 2005-ben megkapta a Dunaferr legmagasabb kitüntetését a Borovszki Díjat.

  • Frissítve: 2021. augusztus 26.
  • Létrehozva: 2021. augusztus 26.