fő tartalom

Neszmélyi György

Neszmélyi György 1943. január 19-én született Budapesten egy értelmiségi polgári családban. Édesapja jogász-könyvvizsgáló volt, nevelő apja ornitológus. Őt mégis inkább a műszaki tudományok vonzották, azon belül is földmérésből szerzett főiskolai majd 1982-ben egyetemi végzettséget.

Első munkahelye Budapesten volt a Térképészeti Vállalatnál, majd a 60’-as években költözött Dunaújvárosba, ahol nem csupán magasabb beosztást és nagyobb kihívást ígértek neki, hanem lakást is. Ez a város lett az otthona, itt alapított családot, itt született meg két gyermeke is.

Dunaújvárossal a Földhivatal vezető-helyetteseként ismerkedett meg azokban az években, majd nemsokára a Városi Tanács műszaki osztályára került, ahol már sokkal szélesebb körű feladattal kellett osztályvezető-helyettesként, majd osztályvezetőként megbirkóznia.

A fiatal város útjai, állami épületei, távfűtése, vízszolgáltatása, szemétszállítás, az ingatlanok megóvása, felújítása tartozott a többi között a feladatai közé, de a lakossági engedélyezésekkel is mind-mind az osztály foglalkozott.

A rendszerváltást követően az állami vállalatok gazdasági társasággá szervezésében is fontos szerepet kapott. Őt bízták meg 1992-ben a mai DVCSH jogelődjét jelentő Dunaqua-Therm Rt. létrehozásával, amelynek elnök-vezérigazgatói állását is elnyerte pályázat útján.

Nem kis feladat volt az állami vállalat helyett egy jól működő, piaci viszonyok között is életképes gazdasági társaságot felépíteni és működtetni. Neszmélyi György úttörő feladatot látott el ezen a területen is.

Sikerének köszönhetően bízták meg vezérigazgatóként – 2000. március elsejétől – az Ingatlankezelő- és Városgazdálkodási Vállalat helyét átvevő DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kialakításával, működtetésével is.

Korszerű, piaci körülmények között is életképes szolgáltató cégek irányításában rendkívül nagy tapasztalatra tett szert. Ugyanakkor erőssége volt az innováció, a most már oly divatos projektszemlélet.

75 éves koráig dolgozott, nyugdíj mellett a magánvállalkozások területén kapott projekt-megbízásokat.

Igazi közösségi ember, így nem véletlen, hogy a ’80-as években szívesen vett részt a kajakosoknak, kenusoknak, motorcsónakosoknak teret és lehetőséget biztosító Városi Vízi Sport Egyesület létrehozásában, majd több éven keresztül töltötte be a dunaújvárosi női vízilabda szakosztály elnöki székét.

Neszmélyi György olyan szakember, aki meghatározó személyisége volt városunk fejlődésének. Tudását, tapasztalatát mindig Dunaújváros javára fordította.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a városunkban végzett több évtizedes lelkiismeretes és példaértékű tevékenységének elismeréseként a „Dunaújvárosért Díjat” Neszmélyi György részére POSZTUMUSZ adományozza.

  • Frissítve: 2021. augusztus 24.
  • Létrehozva: 2020. február 3.