fő tartalom

Králik Gyula

Králik Gyula 1950-ben született Pécsett, de a városépítés kezdete, 1952 óta városunk lakója – szülei is a város építői voltak településünk születésének hőskorszakában.

Králik Gyula egyidős a várossal és a Vasművel, és egész életében minden szál a városhoz és a Vasműhöz kötötte és köti.


Králik Gyula

Minden fontosabb tanulmányát városunkban végezte: előbb a Vasvári Pál Általános Iskola, majd a Makarenko Szakközépiskola diákja volt. Felsőfokú technikumi tanulmányai után a  Dunaújvárosi Főiskola karán, a Dunaújvárosi Egyetem jogelődjében az első évfolyam növendéke volt, ahol főiskolai diplomát vehetett át okleveles acélszerkezet-gyártó üzemmérnökként. 1974-1979 között a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karának hallgatója volt, ennek nyomán okleveles kohómérnök lett.

Első, és utolsó munkahelye a Dunai Vasmű, az ISD Dunaferr Zrt., ahonnan 50 éves munkaviszony után vonult nyugdíjba, végigjárva a vállalatcsoport minden szintjét.

1971-ben lett a Dunai Vasmű Lemezfeldolgozó Gyáregységének munkatársa hegesztő technológusként, majd okleveles acélszerkezet-gyártó üzemmérnöki diplomája birtokában a Dunai Vasmű Kutatási Osztályának kutatómérnöke, később kutatási főmérnöke lett. 1992-ben a kutatóintézet intézetvezető-helyettesévé nevezték ki, majd 2001-től a vállalatcsoport kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi pozícióját töltötte be, 2002-től nyugállományba vonulásáig a Dunaferr Rt. műszaki-fejlesztési igazgatója volt.

Szakmai munkája mellett fontos szerepet vállalt a cégcsoport vezetésében: 1998-2000 között a Dunaferr Rt. Felügyelő Bizottságának, 2001-2002 között a Dunaferr Rt. igazgatóságának tagja volt, e minőségében egy ideig a testület elnökhelyettese, majd 2002 áprilisától 3 hónapon át az igazgatóság megbízott elnöke volt. Jelenleg is az ISD Dunaferr Zrt. főtanácsosa.

Tóth László, a Dunaferr Rt., egykori vezérigazgatója úgy fogalmazott: „Králik Gyula teljes életműve szervesen összeforrt a Vasmű életével – olyannyira, hogy amint a Vasmű történetét is lehetetlen megírni az ő szakmai tevékenységének méltatása nélkül, úgy az ő életművének leírása is elképzelhetetlen a vállalatcsoport életében betöltött szerepe nélkül. Egy időben a vasgyár teljes kereskedelmi tevékenységét eredményesen, precízen és hatékonyan irányította, mégis azt emelném ki, hogy előbb fontos kutatások sora fűződik a nevéhez, majd a szakmai pálya csúcsaként szerepet vállalt az acélfejlesztések, kokszolófejlesztések előkészítésében. Nagy horderejű kutatás-fejlesztési projektek egész sorát koordinálta. Túlzás nélkül állíthatom, hogy a vállalatcsoporton belül a lényeges, eredményes és korszerű működéshez szükséges beruházások összes felelős döntésének előkészítéséből kivette a részét.”

„A 80-as években egy napon a Főiskolai tanszéki fejlesztési munkámmal kapcsolatban kerestem meg Králik Gyulát a Dunaferr Fejlesztési Igazgatóságán. A korszerű acélok minőségének fejlesztésével kapcsolatban kértem konzultációt, tájékoztatást tőle.

Ennek kapcsán az alapos szakmai tudású, gyakorlatias gondolkodású, az innovatív gazdaságossági szempontokat is érintő tájékoztatással, olyan újszerű megvilágítású hasznos ismereteket kaptam – az akkori munkámhoz-  amelyre a mai napig is csak a legnagyobb elismeréssel emlékezem.

Akkor kerültünk közvetlenebb munkakapcsolatban, amikor 2008-ban a Dunaújvárosi Kamara elnökévé választották. Tanúja lehettem annak, hogy milyen innovatív módon szervezte át a kamara hivatali munkáját, gazdálkodását, a helyi, regionális és országos kapcsolatrendszer működtetését. Szakmai és emberi hozzáállásával, segítő szándékával jelentős mértékben hozzájárul az ügyintéző szervezet munkájának eredményességéhez.

Reális ítéletalkotású, érzékeny vezető, aki a folyamatosan változó feltételrendszer mellett is folyamatosan magas szakmai színvonalat vár el munkatársaitól a kamarai feladatok megvalósítása során. – emlékezett vissza Dr. Kováts Miklós, aranyokleveles kohómérnök.

A vállalatcsoport életében végzett munkásságának eredményességét több magas kitüntetéssel is elismerték – ezek közül minden bizonnyal a Dunaferr Főtanácsosa és a Borovszky Ambrus-díjra a legbüszkébb.

Kiterjedt és sokszínű szakmai pályája révén több fontos társadalmi pozíciót is betöltött.  A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarának 2008-tól választott elnöke. Ez évtől kezdődően jelentős változások léptek életbe a gazdaság, a működtetést szabályozó törvények, az adózási törvények területén. Králik Gyula így szerepet vállalt az új kamarai szabályozó rendszerek kialakításában, az új irányítási és nyilvántartási rendszer kidolgozásában és bevezetésében, valamint az új számviteli és pénzügyi szabályzatok bevezetésében. Nevéhez fűződik a bevételi struktúrák megváltoztatása, a források generálásának segítése, a kamara munkavállalóinak szakmai és minőségi fejlesztése, de jelentős szerepet vállalt a területi kamarai kapcsolatok és együttműködések fejlesztése, valamint a foglalkoztatáspolitika kidolgozása terén is.

Fejes László, a DKIK egyik alapítója és tiszteletbeli elnöke azt mondta: Králik Gyula elnöksége során a sokrétű, komplex kamarai működés mellett mindig kiemelt figyelmet fordított a térség  meghatározó gazdasági szereplőivel és az önkormányzattal fennálló kapcsolatrendszer bővítésére, a hatékonyabb együttműködés elősegítésére.

Mindig fontosnak tartotta a térség meghatározó szakembereinek elismerését szolgáló hagyományok ápolását az „Év Dunaújváros Vállalkozója Díj” létrehozásával, három kategóriában, az adott évben kiemelkedő eredményeket elérő helyi vállalkozások  képviselői részesülnek kamarai kitüntetésben. Emellett 2016-től bővítette az elnökség a hagyományok körét, és a sikeres szakmai életutat képviselő mesterek a kamara küldöttgyűlése előtt vehetik át a „Dunaújváros Kézművességéért” díjat.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése több évtizedes, városunkért végzett lelkiismeretes és példaértékű tevékenységének elismeréseként a „Dunaújvárosért Díjat” Králik Gyula  részére adományozza.

  • Frissítve: 2022. október 24.
  • Létrehozva: 2022. október 23.