fő tartalom

Dr. Baráth Károly

Dr. Baráth Károly 1974-ben szerezte orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, ezt követően munkába állt a dunaújvárosi kórházban. Egy rövid aneszteziológiai és intenzív osztályon tett kitérő után, 1975. január elseje óta folyamatosan a szülészet-nőgyógyászati osztály munkatársa – szakvizsgáját 1979-ben tette le. 2002 óta főorvosként vesz részt a betegellátásban.

Már pályája elején bekapcsolódott a nőgyógyászati rákszűrés kiterjesztését szorgalmazó munkába, amelynek eredményeként ma már nem történhet nőorvosi vizsgálat rákszűrés nélkül. Részt vett a terhestanácsadás, a teljes körű terhesgondozás megszervezésében, a rendszeres terhességi ultrahangvizsgálat bevezetésében.

 A magzati ultrahangvizsgálat területén elsajátított szakértelmét szakmai körökben is nagyra becsülik. Pályafutása során nagy jártasságot szerzett az endoszkópos, laparoszkópos beavatkozások végzésében is. Hazai és nemzetközi kongresszusokon számos előadással szerepelt, publikációi országos lapokban is megjelentek. Dr. Bazsa Sándor szerint Dr. Baráth Károly alapos, kiváló szakember, aki évtizedek óta alapembere a kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának. Makóné Zsebeházi Judit szülészeti asszisztens szerint pácienseit nagy odafigyeléssel empátiával, emberséggel kezeli, különös tekintettel az elesett, szociálisan rászorultakra.


Dr. Baráth Károly

Dr. Baráth Károly munkája kiemelkedő. Körültekintő, empatikus és kimagasló színvonalú orvosi tevékenységének, kollegiális magatartásának, közvetlen egyéniségének elismeréseként Szent Pantaleon Emlékéremben részesült 2007-ben. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelkedő szakmai pályáját 2011-ben "Dunaújváros Egészségügyéért" Díjjal ismerte el.

Apai nagyapja evangélikus lelkész volt, kinek szellemi örökségét szívén viseli. A városban újonnan alakuló evangélikus egyházközség életében a rendszerváltás óta aktívan részt vett, a templomépítő presbitérium tagja volt, melynek köszönhetően számos feladatot vállalt és vállal. Az evangélikus gyülekezet életében meghatározó szerepet tölt be, 2006-ban pedig az egyházközség felügyelőjévé választották. Páratlan műveltsége és széleslátása nem csak a gyülekezetet, de a várost és a régiót is gazdagítja. Kiállításokat szervezett a templom gyülekezeti termébe és Perkátára, előadásokat tartott egyháztörténeti témákban, ha kellett kántori szolgálatot is vállalt. Elkötelezett a kultúra iránt, így az egyházközség számos kiállításának, koncertjének szellemi atyja. Nevéhez fűződik a környék egyetlen Trianon emlékművének felállítása, melyet 2008-ban a templomkertben szenteltek fel. A reformáció 500. évében Luther Mártonra emlékezve Ő szegezte ki a templomkapura a 95 tételt és a zarándoklaton idegenvezetőként szolgált. A gyülekezet bajor testvérkapcsolatának oszlopos tagja, német tudásának köszönhetően mindig számíthatnak rá. Komoly könyvtárat gyűjtött az évek alatt, amely nem csupán az értékes írások birtoklását jelenti, hanem az azokban rejlő tudás és műveltség páratlan példáját is. Ezekből ízelítőt hallhatunk vasárnaponként az istentiszteleteken a hirdetésekhez kapcsolódóan, hiszen doktor úr rendszeres feladata többek között ez is. A múlt tisztelete és a történelem szeretete ösztönözte arra, hogy kiterjedt és részletes kutatást végezzen az orvosszentek múltja területén, azon belül is kiemelten Szent Pantaleonról. Ezen felül lelkesen szélesíti történelmi, kulturális, műszaki ismereteit, mondván tanulni, olvasni mindig jó és hasznos.

A több mint négy évtizede a Szent Pantaleon Kórházban dolgozó dr. Baráth Károly főorvost Dunaújváros és környéke női lakossága, a leendő édesanyák egészségügyi ellátása érdekében mintegy 50 év alatt folytatott kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújvárosért díjban részesíti.

  • Frissítve: 2021. október 23.
  • Létrehozva: 2021. október 23.