fő tartalom

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Vértranszfúziós Osztály kollektívája

Dunaújvárosban 1953-ban teremtették meg annak a lehetőségét, hogy az önként jelentkező véradóktól vért vegyenek. A megalakulás évében még kezdetleges felszereléssel dolgoztak a Vérellátó munkatársai. A 80-as években rendkívüli fejlődésen ment át a magyar vérellátó hálózat. Bevezetésre kerültek a gyógyszergyártás színvonalának megfelelő szigorú elvárások, ezzel együtt új technológiai eszközök, valamint fokozott elvárás a vértranszfúziós szakmát művelő vezetőktől és szakdolgozóktól.

A dunaújvárosi Vértranszfúziós Osztály munkatársai rendkívüli körültekintéssel, alapossággal, magas szintű szakmai tudással és nagyfokú teherbírással végzik munkájukat.

Dunaújváros különböző helyszínein, iskolákban, és a környező vidéki településeken a véradások keretében az önkéntes és irányított véradásra jelentkező donorokat fogadják, tájékoztatják, rögzítik az adataikat, kivizsgálják és felügyelik őket a mintavételt követően.

Az adminisztrációt követően eljuttatják a mintákat az Országos Vérellátó Szolgálat központjába. Ők fogadják az Autotranszfúzióra és a Terápiás vérvételre jelentkező betegeket, működtetik az ún. vérdepót, mely adott mennyiségű és különböző vércsoportú vérkészítmények tárolását és koordinálását jelenti, valamint az országosan egységes donorprogramot is. A véradók kivizsgálásán és vérvételén túl közel 40 ezer járóbeteg és 16 ezer fekvőbeteg vizsgálatát végzik, ami kb. 250 000 vizsgálat elvégzését jelentette az elmúlt évben. Rendkívül sokrétű és összetett a tevékenységük, ezért nehéz felsorolni valamennyi részelemét.

Nincs szombat, vasárnap, ünnepnap, családi, baráti összejövetel, hiszen munkaidőben a Vértranszfúziós osztály dolgozói számára a betegellátás az egyik legfontosabb feladat. A kollektíva tagjai egymást tisztelik, szeretik, így egy szóból is megértik egymást. A csapat vezetője dr. Barna T. Katalin osztályvezető főorvos 1997 szeptemberében a Szegedi Orvostudományi Egyetem Vértranszfúziós Intézetéből érkezett az osztály élére rendelkezvén mind klinikai laboratóriumi ismeretekkel, mind transzfúziológiai szakvizsgával. Határozott egyéniség, jó kommunikációs és szervezőkészsége révén az osztály szakdolgozói nagyon rövid idő alatt átvették azt a magas szintű tudást, amelyet a főorvosnő sugallt és nap, mint nap átadott/átad munkatársainak. 

A már hosszú időn át végzett áldozatkész és felelősségteljes tevékenységük elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a „Dunaújváros Egészségügyéért díjat” a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Vértranszfúziós Osztály kollektívája részére adományozta.

  • Frissítve: 2013. december 19.
  • Létrehozva: 2013. december 19.