fő tartalom

Borsos József

Borsos József első diplomáját a Nehézipari Műszaki Egyetemen, műszaki tanár szakon szerezte, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán okleveles pszichológusként szerezte második diplomáját. 1987-ben klinikai szakpszichológiai szakvizsgát tett, melyet igazságügyi klinikai pszichológiából tett szakvizsgájával egészített ki.

Klinikai szakpszichológusként 1987 óta dolgozott Dunaújváros számos egészségügyi, szociális és pedagógiai intézményeiben. Így például a Szent Pantaleon Kórház Gyermek- és Ifjúság Mentálhigiénés Gondozójában, a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a Mozgó Nővérszolgálat Otthonápolási Csoportnál, vagy a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet dunaújvárosi Pályaválasztási Tanácsadó Csoportjánál.

Az Egyesített Szociális Intézményben 2011-től 2013-ig dolgozott, mint pszichológus a mentálhigiénés csoport tagjaként.

Kiváló közösségi ember, a segítő team oszlopos tagjaként szabadidejét is feláldozva vett részt az intézmény rendezvényein, programjain. Kedvességével, szaktudásával kivívta mind az ellátottak, mind munkatársai szeretetét, tiszteletét.

2011 végén előkészítette a nappali demens ellátás bevezetéséhez szükséges tanulmányokat, melynek során személyesen kereste fel a hozzátartozókat, háziorvosokat, szakrendeléseket, illetékes szerveket. Majd a nappali demens ellátás szakmai programját, protokolljait is elkészítette.

Ő nemcsak az ellátottak problémáira figyelt, hanem felismerte, hogy a személyzet problémáinak a megoldásával az ellátás színvonala is növelhető. Aktívan vett részt a pályázati munkák előkészítésében, továbbképzések szervezésében, előadások tartásában, a korábban évente megrendezett szakmai napok lebonyolításában. Hivatását felelősségteljesen, áldozatkészen, nagy szakmai alázattal és hozzáértéssel gyakorolta.

Nyugdíjba vonulását követően is aktívan dolgozik, mint szakpszichológus a belügyminisztérium, valamint a büntetés végrehajtás területén. A tavalyi évben alezredesi kinevezést kapott munkája elismeréseként.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kiemelkedő szakmai és emberi tulajdonságai, a magas színvonalú és elhivatott tevékenységének elismeréseként a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat Borsos József részére adományozta.

  • Frissítve: 2016. november 17.
  • Létrehozva: 2016. november 17.