fő tartalom

Szulik Lászlóné

Szulik Lászlóné már 39 éve áll közalkalmazotti jogviszonyban, és tevékenykedik a beteg és idős emberek érdekében. Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonaiban dolgozik, jelenleg az I. sz. Gondozási Központ vezetője.

1974-től a dunaújvárosi kórház szülészeti - nőgyógyászati osztályán dolgozott, mint ápolónő, majd 1992. november óta az ESZI dolgozójaként a II. számú körzetközpontban kezdte meg tevékenységét, mint helyettes vezető.

Munkáját nagy lelkiismeretességgel, empátiával, szakmai alázattal és hozzáértéssel végzi.

Munkatársai és az ellátottak megbecsülését és tiszteletét vívta ki magának, majd a helyettesítési időszak lejártával a körzetközpont vezetői feladataira kapott kinevezést.

Szakmai fejlődése érdekében 2002-ben a Pécsi Tudomány Egyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának Általános Szociális Munka szakán szerzett diplomát, majd 2003-ban Szekszárdon Szociális szakvizsgát tett.

A körzetközpont az idők során új feladatokkal bővült, az idősek klubja és az idősek gondozóháza mellett új feladatként megjelent a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat.

Nagy lelkesedéssel és tanulási készséggel vett részt a támogató szolgálat megszervezésében, annak népszerűsítésében, melynek célja a fogyatékkal élő emberek mindennapi életének akadálymentessé tétele.

Szabadidejét nem kímélve kereste fel a háziorvosokat, szakorvosokat annak érdekében, hogy minél több arra rászoruló ember megkaphassa a szolgálat igénybevételéhez szükséges szakvéleményeket.

Jó érzékkel vonta és vonja be a feladatok megoldásába az általa vezetett központ dolgozóit. Segíti és támogatja munkatársai képzését, felügyeli szakmai tevékenységüket.

Munkáját mind emberileg, mind szakmailag kifogástalanul végzi, munkatársai szeretik, megbecsülik.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kimagasló és az évtizedeken átívelő példaértékű szakmai tevékenységének elismeréseként a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat Szulik Lászlóné gondozási központvezető részére adományozta.

  • Frissítve: 2014. szeptember 22.
  • Létrehozva: 2014. szeptember 22.