fő tartalom

Kovács Éva

Kovács Éva az Államigazgatási Főiskola igazgatási-szervező szakán szerzett diplomát 1989-ben. Tudását folyamatosan gyarapította, 1989-ben anyakönyvi szakvizsgát, 2000-ben közigazgatási szakvizsgát, 2006-ban ECDL vizsgát tett. Jelenlegi munkájából adódóan folyamatosan képzi önmagát, nyomon követi az önkormányzatokat érintő aktuális változásokat, és naprakész a legfrissebb jogszabály módosításokban is.

1977 augusztusától megközelítően 34 éven át a dunavecsei önkormányzatnál dolgozott. Először mint gazdálkodási, majd adóügyintéző csoportvezetőként.1988-tól 1994-ig az igazgatási csoportot vezette. 1994-től 10 éven keresztül aljegyzői és hatósági osztályvezetői munkakört töltött be. Végül 2004 és 2011 között Dunavecse Város jegyzőjeként dolgozott. Ezt követően nagyjából fél évig egyéni vállalkozóként tevékenykedett, majd 2013 tavaszán a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal gyámügyi ügyintézője lett.

Hivatalunkban 2013 júliusában kezdett el dolgozni, mint jogi és szervezési ügyintéző. 2015. június elsejétől a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer felelőse.

Legfontosabb feladatai, többek között a jegyző felelősségi körébe tartozó belső kontrollrendszer kialakításával, működtetésével, valamint az itt előírt intézkedések megvalósításának koordinálásával, azok nyomon követésével kapcsolatos munka folyamatos végzése. Kiemelt szerepe van az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásában. A hivatal SZMSZ-ének, szervezeti egységei ügyrendjének, valamint a hivatalt érintő belső szabályzatok kidolgozásának kulcsfontosságú szereplője.

Munkáját mindig a legalaposabban, maximalista módon végzi. Szakmai tudása és önzetlensége végtelen szerénységgel párosul. Munkatársai bármikor bizalommal, feltétel nélkül fordulhatnak hozzá mind szakmai, mind magánéleti kérdésekben.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, a több mint 40 éves közigazgatásban végzett kimagasló és lelkiismeretes szakmai tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Kovács Éva részére adományozta.

  • Frissítve: 2021. augusztus 26.
  • Létrehozva: 2019. június 28.