Pásti Norbert

Pásti Norbert 1996. július 1-jén kezdte meg közterület-felügyelői munkáját a Polgármesteri Hivatalban. Feladatai közé tartozik egyebek mellett a közterületi engedélyek kiadása, azok jogszerű használatának ellenőrzésével kapcsolatos ügyintézés és a rendezvényeken való közreműködés. Szakmai fejlődése folyamatos, a jogszabályi hátteret illetően naprakész ismeretekkel rendelkezik, a közterület-felügyelőknek tartandó továbbképzéseket, vizsgákat hiánytalanul teljesíti. Beéry Réka, a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője szerint Pásti Norbert a kollektíva egyik, ha nem a legsegítőkészebb munkatársa. „Ha azt mondom, hogy szombaton is dolgozni kell, Pásti Norbi jelentkezik elsőként. Nem tudok olyan feladatot, élethelyzetet mondani, amiben ne lehetne rá számítani. Bár hivatása a közterület – felügyelet, az informatikai feladatokat is kitűnően megoldja. Mindezek mellett amolyan jogszabály-zseni, szereti magát beleásni a munkaköréhez szükséges szabályok tanulmányozásába. Akár napokon át is képes utánajárni egy-egy dolognak. Ő az a kolléga, aki semmiért nem morog, Sokszor kifejezetten bosszantó, hogy neki mindig minden jó. Ha aznap már a hatodik feladatot bízom rá, szó nélkül és hibátlanul megoldja.”

Pásti Norbert munkáját lelkiismeretesen, nagy szorgalommal, az ügyfeleket tisztelve és segítve, valamint a törvényi előírásokat betartva végzi 25 éve. Határtalan türelemmel és önzetlenül tud másokat segíteni, tanáccsal, iránymutatással szolgálni a nehezen megoldható kérdésekben.

Debreczeni Tamás, a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály területfejlesztési vezető ügyintézője azt mondta, Pásti Norbertre szakmailag és emberileg is lehet számítani. „A humánus oldalát emelném ki. Bár közterület-felügyelőként szabályokkal dolgozunk, ahol sok esetben minden fekete-fehér, Norbi mégis a szabályokon belül megpróbál rugalmasan mozogni, inkább tanító jelleggel lép fel egy-egy ügy kapcsán. Tűrőképessége, és munkamorálja példaértékű.  Aki ismeri, tudja, hogy rendkívül jó humora van. Véleményét sohasem bántó módon fogalmazza meg. Jól tájékozott szakember. Részt vesz a balesetmegelőzési bizottság munkájában is, ahol igencsak aktív, minden alkalommal ötletekkel  rukkol elő;  főként a forgalomtechnikai megoldásokban partner.”

Pásti Norbert készséggel és türelemmel áll a munkatársak irányába. Az ügyfelektől panasz a munkájára nem érkezett az elmúlt 25 évben. Az osztály, illetve a hivatali dolgozók körében kedvessége, segítőkészsége, közvetlen természete révén megbecsülés övezi.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kiemelkedő, példaértékű tevékenységének és hivatástudatának elismeréseként a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Pásti Norbert részére adományozta.

  • Frissítve: 2021. június 30.
  • Létrehozva: 2021. június 30.