Dudás Pálné

Dudás Pálné osztályvezető asszony 23 éve dolgozik a köz szolgálatában. Dunaújváros Polgármesteri Hivatalában immár 10 éve tevékenykedik. Először pályázat útján Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalából került áthelyezéssel a hivatalunkba, az akkori pénzügyi és vagyonkezelési iroda élére, pénzügyi és vagyonkezelési irodavezető beosztásba. Irányította és koordinálta a pénzügyi, költségvetési, számviteli, adóügyi és vagyonkezelési feladatokat.

2011 januárjától adó, költségvetési és pénzügyi osztályvezető, majd 2015-től az adóügyi feladatok elkerülésével költségvetési és pénzügyi osztályvezetőként folytatta munkáját. Gondoskodik az éves költségvetési szabályozás alapján az önálló költségvetési szervek pénzügyi tervjavaslat számítási anyagának előkészítéséről, irányítja és koordinálja az önkormányzat és a hivatal működéséhez szükséges költségvetési javaslatok összeállítását, szervezi az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei költségvetésének előkészítését, jelentős szerepet vállal az önkormányzat bevételi lehetőségeinek, valamint a fejlesztési és beruházási lehetőségek kidolgozásában. Hathatós segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű gazdálkodásában, határozataik meghozatalában. Összeállítja a költségvetési beszámolókat, tájékoztatókat, a belső pénzügyi szabályzatokat, valamint részt vesz az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában is.

Munkáját felelősségteljesen, nagy szakértelemmel és hivatástudattal végzi. Szakmaszeretete példaértékű, a jogszabályismerete mindig naprakész. Lényeglátása kiemelkedő, és reális értékítélettel bír. Rendkívül megbízható, aki munkájában is rendkívül igényes. Kapcsolata az önkormányzat tisztségviselőivel, a hivatal vezetőivel és a szakterületéhez kapcsolódó intézményekkel rendkívül korrekt és következetes, nyugodt, kiegyensúlyozott, segítőkész attitűd jellemzi.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, az elhivatott, példaértékű, és magas szakmai színvonalon végzett tevékenységének elismeréseként, a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Dudás Pálné osztályvezető asszony részére adományozta.

  • Frissítve: 2021. augusztus 26.
  • Létrehozva: 2018. június 13.