fő tartalom

Klamerusz Ilona Mária

Klamerusz Ilona Mária 40 éves tapasztalattal rendelkező pedagógus.

1982-ben szerezte meg tanítói diplomáját, majd ezt követően, 1990-től a Kőrösi-Csoma Sándor Általános Iskolában, majd annak jogutódjában, az Arany János Általános Iskolában tanított, s lett annak meghatározó személyisége. A gyerekek felé mindig szeretettel, empátiával fordult, mai napig tartja a kapcsolatot volt tanítványaival.

Nevelő-oktató munkáját lelkiismeretesen, odaadással, a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával végzi. Munkája mellett folyamatosan törekszik szakmai tudásának elmélyítésére, gazdagítására továbbképzések elvégzésével. Freinet-pedagógusként aktívan részt vesz a Magyarországi Freinet Egyesület munkájában.

Az informatikaoktatás mellett a környezetvédelemnek is elkötelezett híve. Tanítóként folyamatosan keresi a kihívásokat, lendületével, ötleteivel színesebbé, változatosabbá teszi a nevelőmunkát. Tehetséggondozó tevékenységének köszönhetően tanítványait rendszeresen felkészíti matematika és sportversenyekre. Emellett kiemelt figyelmet fordít a felzárkóztatásra szoruló gyermekek iránt, akiknek segítésekor megtalálja a kihívás örömét, mint a nevelési problémák megoldásában. Bizakodó, vidám életfelfogásával, humorérzékével, jó együttműködő és problémamegoldó képességével, valamint önzetlen segíteni akarásával nem csak a gyermekközösség, hanem a felnőtt kollektíva meghatározó egyénisége.

Rendkívül jó a kapcsolata a tanítványaival, a szülőkkel, a gyerekeknek rendszeresen szervez iskolán kívüli programokat. Kulturális tevékenysége kiemelkedő, melynek során könyvek terjesztésével, színházlátogatásokkal, játszóházak szervezésével próbálja a gyermekeket is nyitottá tenni a kultúra szeretetére, tiszteletére. Évekig a diákönkormányzat vezetőjeként is töretlen lelkesedéssel szervezte a diákok számára a tartalmas, érdekes elfoglaltságokat. Szabadidejéből is szívesen áldoz a gyermekekre: rendszeresen viszi tanítványait kirándulásokra, túrákra, táborokba. Példamutató elismerést érdemel, hogy pályájának 40. évében önként jelentkezett a pedagógusminősítésre, melynek a szakértők egybehangzó véleménye szerint kiválóan megfelelt.

A gyermekekért fejlődéséért végzett szakmai és közösségi munkájának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért Díjat Klamerusz Ilona Mária tanítónő részére adományozta.

 

  • Frissítve: 2021. augusztus 23.
  • Létrehozva: 2016. május 19.