fő tartalom

A Széchenyi István Gimnázium nevelőtestülete

A Széchenyi István Gimnázium az idei évben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.

Ez alatt a hosszú idő alatt a nevelőtestület sokszor átalakult, de szellemisége megmaradt. A város életét meghatározó nagy tanáregyéniségek nyomdokain haladva a tantestület megfelel a kor kihívásainak.

A nevelőtestület legfontosabb feladatának tartja tanulóik képességeinek minden oldalú kibontását, a személyiség gazdagítását és a szabadidő hasznos eltöltésére nevelést. Fontos továbbá a magas színvonalú szakmai képzés, ezen belül kiemelten kezelik a tehetséggondozást, a tantestület tagjai sokszor szabadidejük terhére szerveznek a gyermekek számára fejlesztő foglalkozásokat. Az idei tanévtől kezdve regisztrált tehetségpontként hivatalosan is bekapcsolódtak az országos tehetséggondozó hálózat munkájába. Diákjaik rendszeresen szerepelnek a városi ünnepségeken, kiállításokon, diáknapokon.

A pedagógusok számára nagyon fontos az identitás, a valahova tartozás érzésének kialakítása, a gyermekek kötődése, életkori sajátosságaiknak megfelelően a közösségbe tartozás erősítése. A kötelező közösségi szolgálat bevezetését megelőzően az iskola tanulói között már évek óta példaértékűen működött és működik az önkéntes munka, melynek keretében környezetük, iskolájuk, városuk lakói iránti felelősségvállalást tanítják meg számukra. Kialakítják a fiatalokban a szociális érzékenységet, a másság elfogadását, a fogyatékkal élők, az elesettek segítésének igényét.

A Széchenyi István Gimnáziumban végzett diákok rendszeresen visszajárnak az iskolájukba, és szívesen beszámolnak az elért eredményeikről, életük alakulásáról.

Az iskola megfogalmazott célja, hogy minél több művelt, a közösségért tenni akaró fiatal keresse és találja meg számításait városunkban.

Az ifjúság nevelésében végzett példaértékű tevékenységének elismeréseként, Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért díjat a Széchenyi István Gimnázium nevelőtestülete részére adományozta.

  • Frissítve: 2014. május 29.
  • Létrehozva: 2014. május 29.