Dobráné Szabó Márta

Dobráné Szabó Márta pedagógusi pályáját Székesfehérváron kezdte a Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd a dunaújvárosi Szórád Márton Általános Iskola pedagógusa lett. Már pályakezdőként is tapasztalt pedagógusokkal egyenértékű munkát végzett.

Magasra emelte a mércét saját magával szemben. Óravezetését a határozottság, a szervezettség jellemezte. Tudatos pedagógusként pontosan meghatározott célok és rendszerek szerint építette fel tanóráit. Munkájában nagy hangsúlyt kapott a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, éppúgy, mint a tehetséges tanulókkal való foglalkozás. Megmutatta az utat a matematika tantárgy útvesztőiben, de az eminens diákoknak is adott olyan feladatokat, amelyek kihívás elé állították őket. Tanítványai közül többen városi, megyei tanulmányi versenyeken szép eredményeket értek el. Nagyon fontosnak tartotta a tanulók tanórán kívüli szabadidejének hasznos eltöltését. Minden évben vállalt osztályfőnökséget, figyelemmel kísérte, alakította a rábízott gyermekek egyéni fejlődését valamint azt is, hogy közösséget formáljon. Mindig szem előtt tartotta a gyermekek érdekeit, bátran fordulhattak hozzá gondjaikkal.

Testnevelő tanárként fontosnak tartotta a sportolást az egészséges életre nevelést. Az iskola nyári szüneteiben sátortáborokat szervezett. A programokban szerepeltek gyalogtúrák, vetélkedők, ügyességi versenyek. Személyes példamutatásával buzdította a gyerekeket a városi futóversenyen való szereplésre, ahol rendszerint korosztályában az elsők között ért célba.

Diákönkormányzati vezetőként, majd 2011-től igazgatóhelyettesként agilis szervezője volt minden iskolai rendezvénynek. A tőle megszokott lendülettel szervezte, irányította, ötleteivel segítette a tanulók szabadidős tevékenységét.

Törekedett arra, hogy a feladatok elvégzésében motiválja kollégáit is. Olyan feladatok elvégzésére tett javaslatot, mint az iskola udvarának otthonosabbá tétele, amelynek célja az volt, hogy az elsőosztályos és a nyolcadik osztályos tanulónak is legyen, olyan élettere ahol sportolhat, játszhat, versenyezhet, pihenhet.

2003-ban Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tett.

2008-tól a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásáért felelős intézmény igazgatója. Munkáját jelenleg is a rá jellemző munkabírással, elhivatottsággal végzi. reálisan látja a szervezet adottságait, lehetőségeit, korlátait.

Az általa készített dokumentumok szabályossága törvényességi megfelelése kiemelkedő. Megteremti a feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi feltételeket. Kidolgozza a kisgyermeket nevelő családok segítése érdekében végzendő alapfeladaton túli szolgáltatások, alkalmazások lehetőségeit.

Munkáját az elkötelezettség, az együttműködés, a következetesség és korrektség jellemzi.

A szülőkkel, közvetlen kollégáival, a tagintézményekben dolgozókkal a jó kapcsolata, tisztelik és elfogadják.

A gyermekekért végzett odaadó és lelkiismeretes munkájának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért Díjat Dobráné Szabó Márta bölcsődei igazgatónő részére adományozta.

  • Frissítve: 2021. augusztus 23.
  • Létrehozva: 2017. február 21.