Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság ülései 2019.