Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság ülései 2010