Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Szoborpark
Szoborpark
Petőfi liget
Petőfi liget
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római Kőtár
Római Kőtár
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Pentele híd
Pentele híd
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Duna-part
Duna-part
previous következő

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A bizottság tagjai:

Tagjainak száma:
7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő

elnök:
Tóth Kálmán

képviselő tagok:
Izsák Máté
Cserni Béla
Barta Endre

a bizottság nem képviselő tagjai:
Dr. Móricz Zoltán
Dr. Zimnic János
Dr. Kálmán András

Feladat és hatáskör:

 1. a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
  1. kidolgozza a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) tervezetét, figyelemmel kíséri az SZMSZ gyakorlati megvalósulását. Javaslatot tesz az SZMSZ módosítására, kiegészítésére, vagy új szabályzat alkotására. Ügyrendi kérdésekben állást foglal,
  2. a közgyűlés bizottságai által elkészített rendelettervezeteket jogszabály-szerkesztési és törvényességi szempontból felülvizsgálja és közös előterjesztésben a közgyűlés elé terjeszti,
  3. vizsgálja - az érdekelt bizottságokkal együttesen - a hatályos rendeletek végrehajtását. Szükség szerint javasolja a rendeletek módosítását, kiegészítését, hatályon kívül helyezését, új rendeletek alkotását és
  4. vizsgálja a közgyűlési képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, valamint ellátja a polgármester, az alpolgármesterek és a közgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat.
 2. b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében jogszabály- szerkesztési és törvényességi szempontból véleményezi és felülvizsgálja az éves költségvetési, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezeteket.
 3. c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
  1. állást foglal a közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatási ügyekben,
  2. véleményezi a polgármesteri hivatal belső szervezeti egysége kialakítására tett polgármesteri javaslatot,
  3. figyelemmel kíséri az állampolgárok panaszainak és közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak intézését,
  4. az érdekelt bizottságok kérésére, állást foglal jogi természetű ügyekben,
  5. véleményezi az önkormányzat által kötendő szerződések, megállapodások, pályázatok tervezeteit,
  6. egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban és
  7. véleményezi az önkormányzat által alapított és alapítandó közalapítványok, intézmények, társaságok alapító okiratait, társasági szerződéseit, továbbá ezek módosítását illetve megszüntetését.
 4. d.) Koordinációs feladatok körében:
  1. összehangolja a közgyűlés rendeletalkotásával kapcsolatos feladatokat, szervezi e feladatok ellátásával összefüggő együttes bizottsági üléseket.
 • Frissítve: 2016. október 24.