Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Duna-part
Duna-part
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Római Kőtár
Római Kőtár
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Szoborpark
Szoborpark
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Pentele híd
Pentele híd
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Petőfi liget
Petőfi liget
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
previous következő

Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság

A bizottság tagjai:

Tagjainak száma:
7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő

elnök:
Cserni Béla

képviselő tagok:
Iván László
Sztankovics László
Tóth Kálmán

a bizottság nem képviselő tagjai:
Pappné Grabant Ilona
Vass József
Törő Lajos

Feladat és hatáskör:

 1. a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
  1. előkészíti a városüzemeltetést, a környezetvédelmet és a turisztikát érintő közgyűlési rendelettervezeteket, valamint határozattervezeteket és azokat az illetékes szakbizottságokkal, valamint szükség szerint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,
  2. javaslatokat dolgoz ki a városüzemeltetési feladatok gazdaságosabb ellátására, a légszennyezettség és a zajterhelés csökkentését szolgáló intézkedésekre, valamint a víztisztaság-védelmet, hulladékgazdálkodást, természetvédelmet, környezeti nevelést, szemléletformálást érintő feladatokra, nem hasági jellegű feladatokra,
  3. javaslatot dolgoz ki az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek, erdők gyarapítására, ápolására, rekonstrukciójára,
  4. véleményezi a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. éves munkatervét és beszámolóját,
  5. javaslatokat dolgoz ki a város turisztikai vonzerejének erősítésére,
   fejlesztésére és
  6. kezdeményezi a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben a turizmussal kapcsolatos pénzforrások elnyerésére kiírt pályázatokon az önkormányzat és a költségvetési szervei pályázati részvételét.
 2. b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
  1. a gazdasági és területfejlesztési bizottság koordinálásával részt vesz a városüzemeltetést, a környezetvédelmet és a turisztikát érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,
  2. véleményezi - a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal közösen - a hatósági árakkal kapcsolatos közgyűlési döntéseket,
  3. a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal közösen javaslatot tesz a város üzemeltetését szolgáló szolgáltatások díjainak (pl.: piaci szolgáltatási díjak, temetési szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja) megállapítására, módosítására, illetve önkormányzati megbízott által üzemeltetett szolgáltatások esetében a szolgáltató által javasolt díjak megállapításával kapcsolatban véleményt nyilvánít,
  4. a városfejlesztési és a költségvetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása során javaslatot tesz a környezetvédelem és természetvédelem érdekeinek figyelembe vételére és érvényesítésére,
  5. javaslatot tesz a közgyűlés felé a környezetvédelmi alap környezet- és természetvédelmi célú felhasználására,
  6. a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal közösen javaslatot tesz az idegenforgalmi adó mértékére, illetve felhasználására, és az idegenforgalmi célú fejlesztésekre,
  7. közreműködik a város idegenforgalmi programjának előkészítésében, majd a jóváhagyott program megvalósítását koordinálja,
  8. közreműködik az országos, regionális, nemzetközileg jelentős - a szakterületeket érintő - rendezvények előkészítésében és
  9. közreműködik a turizmushoz kapcsolódó oktatási rendszer, a szakmai képzés, továbbképzés fejlesztésében, feltételeinek javításában.
 3. c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
  1. véleményt nyilvánít a városüzemeltetéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos - nem hatósági jellegű - feladatokról,
  2. véleményezi a közterületek és az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok közgyűlési rendeletben nem szabályozott hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kérelmeket,
  3. véleményezi a települési környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket, terveket, programokat, határozat- és rendelettervezeteket,
  4. véleményezi a környezetvédelmi tárgyú 500.000. Ft érték feletti beszerzéseket és szerződés-tervezeteket,
  5. környezetvédelmi szempontból véleményezi a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet, valamint azok módosításait,
  6. egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban,
  7. közreműködik az önkormányzati vállalat vezetői beosztására kiírt közgyűlési pályázat elbírálásának-döntéselőkészítésében,
  8. véleményezi a közgyűlés hatáskörébe tartozó turisztikai, idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat, turisztikai fejlesztési koncepciókat, programokat és
  9. kapcsolatot tart a város idegenforgalmi értékeinek feltárása, bemutatása és népszerűsítése érdekében a Tourinform Irodával, valamint a Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesülettel.
 • Frissítve: 2016. február 19.