Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Szoborpark
Szoborpark
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Petőfi liget
Petőfi liget
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Duna-part
Duna-part
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római Kőtár
Római Kőtár
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Pentele híd
Pentele híd
Dózsa György tér
Dózsa György tér
previous következő

Szociális Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal
„A” épület II. em. 201. iroda
Osztályvezető: Dr. Molnár Attila aljegyző
Telefon: 06-25/ 544-244, 544-164, 544-236, 544-268, 544-299, 544-303
a szociális támogatások kiutalásával kapcsolatban: 06-25/ 544-289
E-mail: szocosztaly@pmh.dunanet.hu

A Szociális Osztály feladatai

a) Gyermekvédelmi feladatkörben:

 1. Gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
 2. Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos döntéseket,
 3. Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát,
 4. Előkészíti a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos döntéseket,
 5. Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, és
 6. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat.

b) Szociális feladatkörben:

 1. Előkészíti a helyi és a települési támogatásokkal kapcsolatos döntéseket,
 2. Igazolásra előkészíti az ágazati miniszter által méltányossági jogkörben megállapítható egyszeri szociális segély igényeket,
 3. A közgyűlés elé terjeszti elbírálás céljából a jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket,
 4. Nyilvántartást vezet az 1993. évi III. törvény alapján a szociális ellátásra való jogosultság megállapítására és megszüntetése céljából,
 5. Elvégzi a szociális osztály feladatkörében hozott határozatok alapján a települési támogatások kiutalását,
 6. Megkeresésre környezettanulmányt készít a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra pályázóknál

c) Egyéb feladatkörben:

 1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket és
 2. Ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése "a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról" szóló 35/2015 (XII.18.) önkormányzati rendeletének megalkotásával tett eleget  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazásának.

A Közgyűlés 2017. március 1. napjától a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat nyújtja:

 1. helyi lakásfenntartási támogatás,
 2. gyógyszerköltség-támogatás,
 3. időskorúak támogatása,
 4. hátralékkezelési támogatás,
 5. gondozási támogatás

A Közgyűlés 2017. március 1. napjától a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:

 1. átmeneti segély,
 2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
 3. születési támogatás,
 4. iskolakezdési támogatás.

 Az egyes támogatási formákról az alábbi táblázat ad áttekintést:

Megnevezés Egy főre,  jutó jövedelemhatár
Ft/fő/hó
Támogatási összeg
Ft/hó
Támogatási összeg
Ft/év
Helyi lakásfenntartási támogatás
(normatív lft-t követően, új feltételekkel)
Családos: 76 950,-
Egyedül élő: 85 500,-
6 000,-
(6 hónapra)
-
Gyógyszerköltség támogatás
(méltányos közgyógyot követően, új feltételekkel)
Családos: 76 950,-
Egyedül élő: 85 500,-
4.000,-
(magasabb gyógyszerköltségnél:
6 000,-)
(6 hónapra)
-
Hátralékkezelési támogatás
(adósságcsökkentésit követően, új feltételekkel)
Családos: 79 800,-
Egyedül élő: 85 500,-
- Max. 50.000,-
(15 % önrész)
Átmeneti segély:
- étkezés-ruházat
- eseti gyógyszer
- krízis (6 nap foly. kórházi ápol.)
- nyugdíjasok egyösszegű támogatása
- elemi káresemény
- közúti, munkahelyi (30 napot meghaladó kórházi áp.) baleset
Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
- 10.000,-
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 10.000,-
(max. 4 alkalom)
199.500,- - 5.000,-
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- Max. 100.000,-
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- Max. 100.000,-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
- étkezési-ruházati-utazási
- eseti gyógyszertámogatás
- krízis (kórházi ápolás)
Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
- 15.000,-
Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
- 10.000,-
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 10.000,-
Iskolakezdési támogatás Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 15 000,-
Születési támogatás 142 500,- - 25 000,-
Gondozási támogatás Családos: 85 500,-
Egyedülálló: 99 750,-
5 000,-
(6 hónapra)
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(Gyvt. alapján)
Családos: 37.050,-
Egyedülálló: 39.900,-
- -

Nyugdíjminimum:    28.500,- Ft

 • Frissítve: 2017. március 2.