Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Római Kőtár
Római Kőtár
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Pentele híd
Pentele híd
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Petőfi liget
Petőfi liget
Szoborpark
Szoborpark
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Duna-part
Duna-part
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Dózsa György tér
Dózsa György tér
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
previous következő

Személyügyi és Munkaerő-gazdálkodási Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület, II. emelet 205. iroda
Osztályvezető: Bojér Éva
Telefon: 06-25/ 544-104
E-mail: bojer@pmh.dunanet.hu

A Személyügyi és munkaerő-gazdálkodási Osztály feladatai

a) Személyi feladatok körében:

1. Közreműködik a tisztségviselők (humán alpolgármester, koordinációs és városfejlesztési alpolgármester, jegyző, aljegyző) munkafeltételeinek biztosításában,

2. Szervezi a város és az önkormányzat kapcsolatrendszerébe tartozó rendezvényeket, előkészíti a személyes találkozásokat,

3. Előkészíti az előzetesen egyeztetett megbeszélések meghívottainak fogadását,

4. Összeállítja a tisztségviselők által meghatározott szervezési protokolláris feladatokat,

5. Szervezi a hivatali gépjármű racionális üzemeltetését és

6. Szervezi az önkormányzat kapcsolatrendszerébe tartozó hivatali rendezvényeket, előkészíti a személyes találkozásokat.

b) Nemzetközi feladatok körében:

1. Ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival kapcsolatos szervezési, előkészítő tevékenységet,

2. Végzi a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos idegen nyelvű levelezéseket,

3. Koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat,

4. Szervezi az önkormányzatot érintő nemzetközi konferenciákat,

5. Szervezi a tolmács és fordítói munkát,

6. Előkészíti az önkormányzathoz érkező külföldi vendégek fogadását, szervezi programjukat a nemzetközi protokoll szabályai szerint,

7. Ellátja az önkormányzat delegációinak külföldi utazásával kapcsolatos előkészítő tevékenységet.

c) Nemzetiségi önkormányzatok tevékenységéhez kapcsolódó feladatkörben:

1. Ellátja és felügyeli a városban működő nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,

2. Közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítésében, valamint vezeti üléseinek jegyzőkönyveit,

3. Együttműködik és segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzatok nemzetközi kapcsolataik szervezésében, lebonyolításában.

d) Személyzeti feladatok körében:

1. Ellátja a közgyűlés, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítését az alábbi tárgykörökben:

a) kinevezés, annak módosítása, átsorolás, illetményváltozás, munkaszerződés kötése, módosítása,

b) jubileumi jutalom,

c) jogviszony megszűnése, megszüntetése,

d) rendkívüli munkavégzés, helyettesítés,

e) összeférhetetlenség,

f) fegyelmi eljárás megindítása,

g) egyéb munkáltatói juttatások,

h) tanulmányi szerződés,

2. Személyi ügyekben közgyűlési előterjesztések elkészítése, egyeztetések lefolytatása,

3. Közszolgálati szabályzat előkészítése, javaslattétel a módosítására,

4. Személyi anyagok, nyilvántartások kezelése,

5. Pályázatok, álláshirdetések előkészítése, lebonyolítása,

6. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásában közreműködés, munkáltatói intézkedések előkészítése, nyilatkozatok átvétele,

7. A közszolgálati teljesítményértékelési rendszer (TÉR) kezelése,

8. KÖZSTAT jelentések elkészítése, továbbítása,

9. Vizsgakötelezettségek nyilvántartása, a Kormányhivatal értesítése alapján szervezése,

10. Elektronikus képzési és vizsgarendszer (PROBONO) kezelése,

11. Kötelező továbbképzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása,

12. TARTINFO rendszer kezelése,

13. A központosított illetmény-számfejtési rendszer kezelése,

14. A hivatal alkalmazottai cafetéria-juttatásának igénylésével, adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátása, a havi cafetéria-juttatások kimutatásának továbbítása a költségvetési és pénzügyi osztályra,

15. Kedvezményes utazási utalvány biztosításával kapcsolatos ügyintézés,

16. A hivatal alkalmazottai esetében szabadság, egyéb távollétek nyilvántartás vezetése, jelentések elkészítése, továbbítása a Magyar Államkincstárhoz,

17. Együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a hivatal más irodáival, a Magyar Államkincstárral,

18. Ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

19. Közreműködés a munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges helyi rendeletek, szabályzatok és utasítások előkészítésében

e) Munkaerő-gazdálkodás körében:

1. Elősegíti és támogatja a hivatal, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményrendszer fenntartása és alakítása (intézmény-létrehozás, – fejlesztés, – összevonás, – megszüntetés) során felmerülő munkaerő-gazdálkodási, koordinációs feladatok ellátását,

2. Közreműködik a különböző szervezetek által meghirdetett humánerőforrás gazdálkodási, foglalkoztatási, munkaerő-piaci célú pályázatok figyelésében és azokra való pályázati előkészületekben,

3. Operatív módon együttműködik a munkanélküliség megelőzését, kezelését megcélzó helyi nonprofit szervezetekkel, illetve a helyi, illetve kistérségi szintű szociális párbeszédre törekvő munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletekkel,

4. Elvégzi az intézményi jellegű foglalkoztatási ellenőrzést.

f) Esélyegyenlőségi feladat körében:

1. Előkészíti a hivatal esélyegyenlőségi tervét és vizsgálja annak teljesülését, elősegíti és támogatja a megvalósulását,

2. Közreműködik a hátrányos megkülönböztetés kapcsán jelzett problémák kivizsgálásában és az intézkedések meghozatalában és

3. Megakadályozza a munkaerő-felvételi eljárás során a hátrányos megkülönböztetést.

g) Egyéb feladat körében:

1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket,

2. Közreműködik az igazgatóság hatáskörbe tartozó közérdekű adatok közzétételében,

3.Gondoskodik az igazgatósághoz tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartásáról,

4. Végzi az igazgatósághoz tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzését, a költségvetési és pénzügyi osztály bevonásával pénzügyi ellenőrzését,

5. Nyilvántartja a közgyűlés által alapított kitüntetésekben részesülteket,

6. Az igazgatóság tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,

7. Ellátja a KIÉT üléseinek titkári feladatait,

8. Előkészíti a foglalkoztatási jellegű alapítványokkal kapcsolatos feladatokat,

9. Ellátja a hivatali közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó koordinációs és szervezési feladatokat, és

10. Ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

  • Frissítve: 2017. május 17.