dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Petőfi liget
Petőfi liget
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Pentele híd
Pentele híd
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Szoborpark
Szoborpark
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Római Kőtár
Római Kőtár
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Duna-part
Duna-part
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
previous következő

Közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság

A bizottság tagjai:

Tagjainak száma:
7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő

elnök:
Lőrinczi Konrád

képviselő tagok:
Pintér Attila
Iván László

a bizottság nem képviselő tagjai:
Simon Csaba
Mészáros László
Selyem József

Feladat és hatáskör:

 • 1. A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
  a)előkészíti a város társadalmi bűnmegelőzésével, közbiztonságával kapcsolatos közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket,
  b)kezdeményezheti a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonság javítását szolgáló közgyűlési hatáskörbe tartozó intézkedéseket és közreműködik a hozott intézkedések végrehajtásának ellenőrzésében,
  c) figyelemmel kíséri a „Dunaújváros és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány”
  működését és a működést segítő közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket - a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése mellett -,
  d)előkészíti a civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletet, illetve annak módosítására szükség szerint javaslatot tesz,
  e) figyelemmel kíséri a „Civilek Háza Közalapítvány” működését és a működést segítő közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket - a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése mellett –,
  f) közreműködik az EU ügyekkel kapcsolatos közgyűlési határozatok előkészítésében,
  g)kezdeményezi a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben EU-s pénzforrások elnyerésére kiírt pályázatokon az önkormányzat és költségvetési szervei pályázati részvételét,
  h)kezdeményezi és előkészíti a kisebbségi
  önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és az
  egyházakkal kapcsolatos közgyűlési döntéseket és
  i) a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottsággal együtt véleményezi a közgyűlés hatáskörébe tartozó turisztikai és idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat, turisztikai fejlesztési koncepciókat, programokat.
 • 2. Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
  a) a gazdasági és területfejlesztési bizottság koordinálásával részt vesz a társadalmi bűnmegelőzést és közbiztonságot szolgáló éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,
  b) javaslatot dolgoz ki a város társadalmi bűnmegelőzését és közbiztonságát segítő társadalmi szervezetek támogatására,
  c) a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal együttműködve részt vesz a város idegenforgalmát, nemzetközi kapcsolatait érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, költségvetési javaslatok kidolgozásában,
  d) részt vesz a gazdasági program összeállításában a területéhez tartozó kérdésekben,
  e) tárgyalja a kisebbségek éves költségvetése tervezetét, állást foglal és javaslatot tesz az önkormányzati támogatás mértékére,
  f) feladata vonatkozásában együttműködik a kistérségi, megyei, regionális szervezetekkel,
  g) kapcsolatot alakít ki és ápol a parlamenti, kormányzati, regionális és EU-s feladatkörrel rendelkező szervezetekkel és
  h) a gazdasági és területfejlesztési bizottság koordinálásával részt vesz a kisebbségeket, a civil szervezeteket és az egyházakat érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában.
 • 3. Véleményezési, egyetértési jogok gyakorlása körében:
  a) elősegíti a társadalmi bűnmegelőzési koncepció bizottsági feladatkörbe tartozó operatív program elemeinek megvalósulását,
  b) véleményezi a városi rendőrkapitány, a városi önkormányzati tűzoltóság parancsnokának kinevezésére vonatkozó javaslatot,
  c) véleményezi a város közigazgatási területén lévő büntetés-végrehajtási intézet és
  gazdálkodó szervezet alapításával kapcsolatos közgyűlési előterjesztést,
  d) folyamatosan figyelemmel kíséri Dunaújváros meglévő nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatai működését és javaslatokat tesz a kapcsolatok alakítására, újabb kapcsolatfelvételekre,
  e) koordinálja és segíti az önkormányzati intézmények nemzetközi kapcsolatainak fejlődését,
  f) ellenőrzi és értékeli, véleményezi az önkormányzat külkapcsolati tevékenységét, protokolláris és hivatalos ki –és beutaztatásait, azokra javaslatot tesz,
  g) felügyeli a „Civilek Háza Közalapítvány” és az önkormányzati tulajdonban működő lakóterületi közösségi klubok működését,
  h) felügyeli a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. működését, javaslatot tesz szervezeti és személyi feltételeinek biztosítására,
  i) egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban,
  j) véleményezi a kisebbségeket érintő helyi rendelettervezeteket és
  k) egyetértési és véleményezési jogot gyakorol a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottsággal együtt a turisztikai és idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozó, nem közgyűlési döntést igénylő kérdésekben.
 • 4. Koordinációs feladatok körében:
  a) koordinálja a városi rendőrkapitányság, a városi tűzoltóság, a polgári védelem és az önkormányzat közös feladatait,
  b) közreműködik a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonságot segítő társadalmi szervek és a városi rendőrkapitányság, valamint az önkormányzat együttműködésének koordinálásában és
  c) kapcsolatot tart a városban működő kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és az egyházakkal.
 • Frissítve: 2016. október 24.