Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Pentele híd
Pentele híd
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Duna-part
Duna-part
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Római kori fürdő
Római kori fürdő
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Római Kőtár
Római Kőtár
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Petőfi liget
Petőfi liget
Szoborpark
Szoborpark
previous következő

Belső Ellenőrzési Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal „A” épület VII. emelet, 701. iroda
Vezető: Kozma Csilla
Telefon: 06-25/ 544-382
E-mail: kozmacsilla@pmh.dunanet.hu

A Belső Ellenőrzési Osztály feladatai

1. A belső ellenőrzés feladata, hogy az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével – a belső kontrollrendszer részeként független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével az ellenőrzött szervezet működését, eredményességét növelje, valamint az ellenőrzött szervezet irányítási, és belső kontrollrendszerének hatékonyságát rendszerszemléletű megközelítéssel módszeresen értékelje, fejlessze.

2. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége során objektív értékelést nyújt a vizsgált folyamatokról, rendszerekről, eljárásokról. Megtett megállapításait és javaslatait ellenőrzési jelentésbe foglalja. A belső ellenőrzés tanácsadási feladatellátásával az önkormányzat irányító szerve, valamint az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője számára – írásban vagy szóban – hozzáadott értéket eredményező tevékenységet végez.

3. A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya közvetlenül Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének vezetése alá tartozik. A Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrei szervezeti és funkcionális függetlenségét Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője biztosítja, felettük a munkáltatói jogokat gyakorolja. A belső ellenőrzést végző személyek bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységen kívül más tevékenységbe nem vonhatók be.

4. A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya belső ellenőrzést végez:

a) az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a polgármesteri hivatal és annak szervezeti egységei működésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában (hivatali belső ellenőrzés),

b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos által irányított és felügyelt költségvetési szerveknél (felügyeleti ellenőrzés),

c) a Közgyűlés 87/2006. (III.23.) számú, határozata alapján kötött megállapodások, valamint a 71/2013. (II. 28.) számú határozata alapján kötött megbízási szerződés értelmében az önkormányzat irányítása és felügyelete alatt lévő költségvetési intézményekben (intézményi belső ellenőrzés).

Ellenőrzést végezhet továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, vagyonkezelőknél, valamint az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél.

A polgármesteri hivatal állományában lévő belső ellenőrök munkájukat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az ellenőrzési ágakra vonatkozó belső ellenőrzési kézikönyvekben (DMJV Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyvében, és az Intézményi Belső Ellenőrzési Kézikönyvekben) szabályozottak szerint végzik.

  • Frissítve: 2015. szeptember 21.