Római kori fürdő
Római kori fürdő
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Római Kőtár
Római Kőtár
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Petőfi liget
Petőfi liget
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Pentele híd
Pentele híd
Duna-part
Duna-part
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Szoborpark
Szoborpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Dózsa György tér
Dózsa György tér
previous következő

Belső Ellenőrzési Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal „A” épület VII. emelet, 701. iroda
Vezető: Kozma Csilla
Telefon: 06-25/ 544-382
E-mail: kozmacsilla@pmh.dunanet.hu

A Belső Ellenőrzési Osztály feladatai

1. A belső ellenőrzés feladata, hogy az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével – a belső kontrollrendszer részeként független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével az ellenőrzött szervezet működését, eredményességét növelje, valamint az ellenőrzött szervezet irányítási, és belső kontrollrendszerének hatékonyságát rendszerszemléletű megközelítéssel módszeresen értékelje, fejlessze.

2. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége során objektív értékelést nyújt a vizsgált folyamatokról, rendszerekről, eljárásokról. Megtett megállapításait és javaslatait ellenőrzési jelentésbe foglalja. A belső ellenőrzés tanácsadási feladatellátásával az önkormányzat irányító szerve, valamint az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője számára – írásban vagy szóban – hozzáadott értéket eredményező tevékenységet végez.

3. A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya közvetlenül Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének vezetése alá tartozik. A Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrei szervezeti és funkcionális függetlenségét Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője biztosítja, felettük a munkáltatói jogokat gyakorolja. A belső ellenőrzést végző személyek bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységen kívül más tevékenységbe nem vonhatók be.

4. A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya belső ellenőrzést végez:

a) az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a polgármesteri hivatal és annak szervezeti egységei működésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában (hivatali belső ellenőrzés),

b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos által irányított és felügyelt költségvetési szerveknél (felügyeleti ellenőrzés),

c) a Közgyűlés 87/2006. (III.23.) számú, határozata alapján kötött megállapodások, valamint a 71/2013. (II. 28.) számú határozata alapján kötött megbízási szerződés értelmében az önkormányzat irányítása és felügyelete alatt lévő költségvetési intézményekben (intézményi belső ellenőrzés).

Ellenőrzést végezhet továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, vagyonkezelőknél, valamint az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél.

A polgármesteri hivatal állományában lévő belső ellenőrök munkájukat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az ellenőrzési ágakra vonatkozó belső ellenőrzési kézikönyvekben (DMJV Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyvében, és az Intézményi Belső Ellenőrzési Kézikönyvekben) szabályozottak szerint végzik.

  • Frissítve: 2015. szeptember 21.