fő tartalom

Kálnay Adél

Kálnay Adél 1974-ben szerzett diplomát a sárospataki Tanítóképző Főiskolán. Egy rövid budapesti kitérő után Dunaújvárosban a Petőfi Sándor Általános Iskolában helyezkedett el 1976-ban.

Módszertani sokszínűségének köszönhetően a gyerekek megszerették a tanulást. Szakmai felkészültsége, pedagógiai érzéke elismertté tette a diákok, szülők körében, akikkel kapcsolata rendkívül közvetlen.

Évekig  tanított kis létszámú osztályokban hátrányos, halmozottan hátrányos, tanulási gondokkal küzdő diákokat. Több mint tíz éven át az intézmény ifjúságvédelmi felelőseként segítette az iskolában tanuló diákok beilleszkedését, felzárkóztatását, tartotta a kapcsolatot a szülőkkel és a gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetekkel. Évekig volt az iskola Közalkalmazotti Tanácsának elnöke. Létrehozta és vezető szerepet vállalt a József Attila Könyvtár Cimbora Klubjának munkájában. Törökné Antal Máriával, a Cimbora Klub vezetőjével való szoros barátsága is innen ered:

„Tíz éven keresztül aktívan részt vállalt a klub életében. Ma pedig a védnökséget vállalta magára. A közös munka során láttam meg, hogy milyen érzékenyen figyel és reagál a gyerekekre, hogy mennyire segítőkész, gondokat elsimító személyiség. Ezt a tulajdonságát nem csak a gyerekeknél, hanem a felnőtteknél is alkalmazta. Bármilyen akadállyal néztünk szembe, mindig számíthattam az odaadó segítségére, problémákat megoldó ötleteire, és ez ma sincs másként.

Írásaival az olvasók lelkéig hatol, értéket teremt.

A Cimbora klub előadásaiból elmaradhatatlan egy-egy verse, amelyet a gyerekekkel közösen mondunk el. Volt tanítványai, régi cimborás gyerekek szeretettel gondolnak rá. Máig is életben tartja a kapcsolatot velük, nyomon követi sorsukat. Számomra is nagy örömet jelent az, hogy ilyen értékes ember barátságát tudhatom magaménak. Sok szép emlékkel gyarapodtunk a közös munkánk során” – vallott róla Törökné Antal Mária.

Kálnay Adél negyven évet töltött a pedagógus pályán, közben négy gyermeket nevelt fel, ma már háromszoros nagymama.

Pedagógiai elhivatottsága mellett írói munkássága is figyelemre méltó.

Regényeivel, több nyelven is – francia, angol, német, norvég, olasz - megjelent novelláival, verseivel számos díjat kiérdemelt. 1989 óta rendszeresen jelennek meg publikációi helyi és országos napilapokban, folyóiratokban, antológiákban. Eddig több mint 500 publikációja jelent meg a teljesség igénye nélkül egyebek mellett például a Tanító, Tiszatáj, Vigília, Árgus, Magyar Napló, Élet és Irodalom, a Nők Lapja vagy az Ezredvég hasábjain.

Mericz Krisztina, Kálnay Adél egyik legjobb barátja mondta: „Együtt örültünk megjelent írásainak, melyekben mindig ott bujkáltak a gyerekkor emlékei,a nagyszülők, a szlovák felmenők életének történései. No és a gyerekei.”

Huszonnégy megjelent kötetéből öt meseregény, köztük a Szivárványország, amelyből 2003-ban színdarab készült, amelyet itt, a Bartók Kamaraszínházban mutattak be. Az igazi ajándék című meseregényéből 2009-ben filmet forgattak.

Az írás mellett az irodalom és kultúra területén is aktívan tevékenykedett: az Utószó című irodalmi antológia egyik szerkesztőjeként, a kortárs magyar irodalom jelentős alkotóival szervezett beszélgetéseket, író-olvasó találkozókat a Kortárs Művészeti Intézetben.

Pedagógiai munkásságáért Dunaújváros Oktatásügyéért díjban, Teleki Blanka díjban, és Karácsony Sándor díjban részesült.

Irodalmi munkásságát egyebek mellett  Pro Cultura Intercisae díjjal, Év könyve-díjjal és József Attila-díjjal ismerték el.

Példaértékű pedagógiai, írói és közéleti tevékenysége alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Kálnay Adélt „Dunaújváros díszpolgára” kitüntető címben részesíti.

 

  • Frissítve: 2021. augusztus 23.
  • Létrehozva: 2021. augusztus 19.