Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Duna-part
Duna-part
Petőfi liget
Petőfi liget
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Szoborpark
Szoborpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Pentele híd
Pentele híd
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Római Kőtár
Római Kőtár
previous következő

A szerv nyilvántartásai

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában vezetett nyilvántartások

Szociális Osztály:

 • Védelembe vett gyermekek nyilvántartása
 • Az apa adatai nélkül nyilvántartott gyermekek
 • Ingyenes szociális szolgáltatásokban részesülő személyek nyilvántartása
 • A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése
 • Szociálisan rászorultak nyilvántartása
 • Közgyógyellátottak nyilvántartása
 • Hadigondozotti ellátásról
 • A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítása, megváltoztatása és megszüntetése
 • Alapellátás kis értékű tárgyi eszközei
 • Alapellátás nagy értékű tárgyi eszközei
 • Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj -pályázatok
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás

Közigazgatási Osztály:

 • Bérbevételi ajánlatok
 • Üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet végzők
 • Nem üzleti célú szabadidős szálláshely szolgáltatás
 • A kereskedőkről
 • A működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról
 • A bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és piacokról
 • A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről
 • Telephely-üzemeltetõk és telephelyeik
 • Zenés-táncos rendezvénytartási engedélyek
 • Hatósági ellenőrzések
 • Egyéni vállalkozói igazolványok
 • Szabálysértési ügyek
 • Szabálysértési pénzbírság nyilvántartás
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás (szabs. priusz, igazolás)
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyûlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Belső Adatvédelmi nyilvántartás
 • Építésügyi nyilvántartások a DMJV jegyzõje 6/2003. számú szabályzata szerint
 • TAKARNET lekérdezés nyilvántartása

Gazdasági Igazgatóság

Költségvetési és Pénzügyi Osztály:

Adatszolgáltatási nyilvántartás

Pénzügyi – számviteli - költségvetési nyilvántartások:

 • Pénzügyi bizottság jegyzõkönyvei
 • Polgármesteri határozatok (az osztály ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyûlési határozatok (az osztály ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Bevételi elõírások nyilvántartása:
  • önkormányzati bírság
  • gyámhivatali bírság
  • építésrendészeti bírság
  • környezetvédelmi bírság
  • haszonbér
 • Állam által megelõlegezett gyermektartás
 • Otthonteremtési támogatás
 • Gondozási díj
 • Intézményfinanszírozás
 • Szerzõdések (támogatások, pénzeszközátadások)
 • Beérkezett számlák és az elõzetesen felszámított általános fogalmi adó nyilvántartása
 • Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
 • Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása
 • Továbbtanulók analitikus nyilvántartása
 • Reprezentációs kiadások nyilvántartása
 • Rendezvénykeret nyilvántartása
 • Függõ, átfutó és kiegyenlítõ kiadások analitikus nyilvántartása
 • Függõ, átfutó és kiegyenlítõ bevételek analitikus nyilvántartása
 • Közterület-felügyelet által kirótt bírságok nyilvántartása
 • K&H egyenlegközlõ nyilvántartása
 • Könyveléshez kapcsolódó nyilvántartások (szakfeladatonként, fõkönyvi számonként, bank- pénztár, vegyes napló, pénzforg. helyesbítõ, elõirányzat napló)
 • Elõirányzatok változása intézményeknél, és a hivatalnál
 • Közcélú foglalkoztatottak támogatásának nyilvántartása
 • Felhalmozási bevételek nyilvántartása
 • Céltámogatás nyilvántartása
 • Felvett hitelek, adott kölcsönök nyilvántartása
 • Aláírás bejelentések nyilvántartása
 • Bankszámla-szerzõdések nyilvántartása
 • Beruházási statisztika
 • Fejlesztési-felújítási kiadások nyilvántartása
 • Közterület-bérleti díj bevételeinek nyilvántartása
 • Gépkocsitárolók alatti földterület bérlõinek bérleti díjának nyilvántartása
 • Helyi támogatás havi kifizetésérõl nyilvántartás
 • Letelepedési támogatás havi befizetésrõl nyilvántartás
 • Munkáltatói kölcsön név szerinti nyilvántartása
 • Szabadságok nyilvántartása kartonrendszerben (havonta a szabadságot listázás alapján személyenként jelentjük)
 • Havonta változásjelentés (betegállomány) leadása
 • Nyilvántartás a bérleti díj hátralékosokról (önkormányzati tulajdonú, nem lakáscé­lú
 •    helyiségek)
 • Nyilvántartás a közterület-használati díj hátralékosokról
 • Nyilvántartás a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatások hátralékosairól, valamint a munkáltatói kölcsön hátralékosairól
 • Nyilvántartás a föld (haszon), valamint egyéb bérleti díj hátralékosokról
 • MÁK felé bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos jelentések kimutatása

Adóhatósági Osztály

Adóügyi nyilvántartások:

 • Gépjármû adóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Iparûzési adóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Kommunális adóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Építményadóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Zárási összesítõk nyilvántartása
 • Adóprogram leírások nyilvántartása
 • Iparûzési adó méltányossági határozatainak nyilvántartása
 • Behajthatatlanság címén törölt adókötelezettségek nyilvántartása
 • Köztartozások átjelentésének nyilvántartása
 • Hátralékos adóalanyok nyilvántartása
 • Számlakivonatok nyilvántartása
 • Átfutó tételek nyilvántartása
 • Elévülõ tételek listája
 • 1000,- Ft alatti tételek listája
 • Egyéb és idegen számláról történõ kimutatások nyilvántartása
 • Illetékszámla tételes nyilvántartása
 • TAKARNET lekérdezés nyilvántartása

Vagyonkezelési Osztály

Adatszolgáltatási nyilvántartás:

 • Gazdasági  - és területfejlesztési bizottság jegyzőkönyvei
 • Önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter
 • Analitikus nyilvántartás az önkormányzat ingatlanvagyonáról
 • Analitikus nyilvántartás az önkormányzat részvényeirõl és üzletrészeirõl
 • Nyilvántartás az önkormányzati vagyon részletfizetés mellett történõ átruházásá­val (értékesítésével), illetve a részletfizetés mellett történõ egyéb hasznosításról

Szerzõdések nyilvántartása:

 • adásvételi
 • kártalanítási
 • bérleti   
 • földhasználati
 • területhasználati
 • helyiségbérlet                      

Belső Ellenőrzési Osztály

 • Nyilvántartás a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapításokról, javaslatokról, az intézkedési tervekről és ezek végrehajtásáról
 • Nyilvántartás az elvégzett belső ellenőrzésekről

Személyügyi és Munkaerő-gazdálkodási Osztály

 • Közszolgálati nyilvántartás
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Díjban, elismerő címben részesítettek névsora
 • Vezetői értekezlet feljegyzéseinek nyilvántartása
 • Munka- és pihenőidő nyilvántartása
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

Jogi és Szervezési Igazgatóság

 • Közgyűlési jegyzőkönyvek
 • Közmeghallgatások jegyzőkönyvei
 • Helyi rendeletek nyilvántartása
 • Közgyűlési határozatok
 • Polgármesteri határozatok
 • Belső szabályzatok
 • Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság jegyzőkönyvei
 • Közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága jegyzőkönyvei
 • Iktatás, ügyirat-nyilvántartás
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Számítógépek, kiegészítők és szoftverek nyilvántartása
 • Civil szervezetek nyilvántartása

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

 • Útnyilvántartás
 • Ebnyilvántartás
 • Haszonbér-nyilvántartás
 • Gépkocsi-nyilvántartás
 • Közterület-használat nyilvántartás
 • Városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság jegyzõkönyvei
 • Beruházási statisztika (hivatali, intézményi és utak)
 • Nyilvántartás a beruházásokról, felújításokról (szerzõdések és számlák nyilvántartása)
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyûlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

 • Környezetvédelmi bírságok
 • Légszennyezettségi adatok
 • Környezet-egészségügy
 • Zajkibocsátási határérték határozatok
 • Jegyzõi hatáskörben kiszabott környezetvédelmi bírsághatározatok (levegõ-, zaj-, és hulladékbírság) és kötelezést tartalmazó határozatok
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyûlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Adatbázisai

 • ONKADO : az egykori TÁKISZ biztosította, DOS-os program, országosan elterjedt, az adók nyilvántartására
 • KIMERA : a szociális iroda ügyintézőit segítő vásárolt alkalmazás, szociális adatbázis
 • WinGYER : a gyámhivatali nyilvántartást segítő Windows-os alkalmazás
 • EDtR : bizottsági és közgyűlési munkát segítő munkafolyamat követő rendszer
 • KIR : központilag biztosított webes alkalmazás, munkabérhez kapcsolódó és személyügyi adatok nyilvántartására
 • MAPINFO : digitális térkép-megjelenítő alkalmazás
 • REGISZTER : a helyi lakosságról lakcím-nyilvántartó rendszer
 • TELEPHELY : üzletek és telephelyek nyilvántartása, vásárolt program
 • MAGISZTER : webes alkalmazás a tanulók nyilvántartása
 • ECOSTAT : integrált pénzügyi rendszer
 • KATAWIN : ingatlan-kataszter
 • MVOKS : szavazat-összesítő, hangrögzítő rendszer a közgyűléseken
 • POSTA : a Postától kapott rögzítő program
 • KOZTER lite : közterületi nyilvántartó program
 • BM gépjármű-lekérdező
 • FMB - UTM : útnyilvántartó
 • JÁROK: gépjármű nyilvántartás
 • ESZF: Egységes szolgáltató felület (személyiadat- és lakcím nyilvántartás, vezetői engedély nyilvántartás)
 • IGFB: kötelező felelősségbiztosítás nyilvántartás
 • PARKIG: mozgásában korlátozottak parkolási igazolványa
 • EVIG: egyéni vállalkozói igazolvány nyilvántartás
 • XR:elektronikus szolgáltató rendszer
 • CÍM: címnyilvántartás
 • SZIG, ÚTLEVÉL: személyi igazolvány, útlevél nyilvántartás
 • ÜGYFÉLKAPU: ügyfélkapu nyilvántartás
 • VÜR: Választási ügyviteli rendszer
 • KERT: eredetiség ellenőrzés nyilvántartás
 • Szabálysértési Nyilvántartó Program
 • Üzlet Nyilvántartó Program
 • Telep Nyilvántartó Program

Az önkormányzat által alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módját a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 4/2012. (IV. 30.) jegyzői szabályzata a Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról” című szabályzatban foglaltuk össze.

A szabályzat mellékletét képezi a Közérdekű adatokra vonatkozó adatszolgáltatást igénylő lap.

Az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségtérítés mértéke

Papíralapú dokumentum digitális formábantörténő szolgáltatása  (szkennelés) 100 Ft/oldal
Papíralapú dokumentum fénymásolása 100 Ft/oldal
CD anyagára 300 Ft/db
DVD anyagára 500 Ft/db

A kép és hanganyag szolgáltatása esetén  kizárólag a CD, DVD árát kell megfizetni.

Dokumentumok: 
 • Frissítve: 2017. január 23.