Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Petőfi liget
Petőfi liget
Duna-part
Duna-part
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Római Kőtár
Római Kőtár
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Dózsa György tér
Dózsa György tér
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Pentele híd
Pentele híd
Festői Duna-part
Festői Duna-part
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Szoborpark
Szoborpark
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
previous következő

Közzétételi listák

 • Magyarország Alaptörvénye,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény,
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
 • A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény,
 • A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény,
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény,
 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény,
 • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
 • A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény,
 • A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
 • A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 • A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény,
 • A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény,
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • A magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. törvény,
 • A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény,
 • A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény,
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
 • A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény,
 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
 • Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény,
 • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,
 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
 • A sportról szóló 2004. évi I. törvény,
 • A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 • A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
 • A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény,
 • A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályiról szóló 2003. évi CXXVII. törvény,
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény,
 • Magyarország mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény.
 • Frissítve: 2017. április 20.