fő tartalom

A város jelképei

A város címere

a.) A város címere négyelt, kerek talpú pajzs alakú. A pajzs egyes, kék mezejében lebegő ezüst bárány, dicsfénnyel, mellső jobb lábával fekete keresztes ezüst zászlót tart. A pajzs kettes és hármas mezeje ezüsttel és vörössel kilencszer sakkozott. A pajzs négyes, kék mezejében ezüst római oszlopfő lebeg.

b.) A kék mezőben lebegő bárány Dunapentele középkori eredetű szimbóluma, az ezüst és vörös sakkozású részek egyfelől a város tervezett mivoltát, másfelől domináns iparát fejezik ki. A kék mezőben lebegő oszlopfő a település római kori előzményeire utal. A címer kék mezői a Dunát szimbolizálják.

A címer használata:

a.) A város címere hatósági tevékenység, eljárás során nem használható.

b.) A város címere csak díszítő vagy utaló jelképként alkalmazható úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne kisebbítse.

c.) Nem szükséges külön engedély a város címerének alkalmazásához, ha a címert

 • a város protokolláris rendezvényein;
 • a közgyűlés által kiadásra kerülő okleveleken, emléklapokon, emlékérmeken;
 • a közgyűlés, a polgármester, a jegyző részére kizárólag protokolláris használatra készített levélpapír fejlécén;
 • a közgyűlés által kiadott és a város történelmével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;
 • a helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati intézmények és a helyi főiskola nemzetközi kapcsolattartása és protokolláris rendezvényei során;
 • az önkormányzati intézmények és a helyi főiskola által kiadott és a jelzett intézmények történelmével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;
 • a közgyűlés által az önkormányzat költségvetéséből támogatott kiadványok és rendezvények reklámhordozó felületein kívánják felhasználni.

d.)  A város címerének alkalmazásához a polgármester külön engedélye szükséges, ha azt huzamosabb időre szólóan

 • a város idegenforgalmi propagandájában;
 • a városban működő gazdálkodó szervezetek egyes jellegzetes termékein kívánják feltüntetni.

e.)  A polgármester esetenkénti engedélye szükséges a város címere használatához, ha azt Dunaújvárosra utaló emlék- és ajándéktárgyakon kívánják alkalmazni.

Dunaújváros - Ellentétek harmóniája

Ellentétek harmóniájaA Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. 2007. nyarán hirdetett meg szlogen és logó pályázatot, melyet az általa kifejtett turisztikai és idegenforgalmi propagandában kíván felhasználni.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta azt a célt, hogy a levédetett szlogent és logót dunaújvárosi lakcímmel/székhellyel rendelkező természetes személyek, valamint jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a város idegenforgalmi, turisztikai és egyéb propagandájában, illetve nemzetközi kapcsolattartása során szabadon felhasználhassák.

A város zászlója

A zászló 2:1 arányú, fekvő téglalap alakú, felső kétharmadában ezüstszínű, alsó egyharmadában - a címer kék színével megegyező - kék vízszintes színű sávból áll.
Az ezüst sávban a felső- és baloldali széltől azonos, a kék sáv szélességének 60%-ának távolságában a város címere helyezkedik el.

A város zászlajának használata:

a.) A város zászlaja a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem helyettesítheti.

b.) A város zászlaja használható:

 • a közgyűlés ülései és a város életében más jelentős, kizárólag helyi események alkalmával;
 • megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken;
 • a város nemzetközi kapcsolataiban;
 • cserezászlóként.

A város zászlaját a Városháza téren, továbbá a polgármester által esetenként meghatározott helyeken lehet felvonni.

IDÉZET Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2013. (XII.20.)[1] önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatából:

 „Dunaújváros” településnév használata

6. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, tudományos, irodalmi, művészi és egyéb közszereplést végző, dunaújvárosi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személyek és társadalmi szervezetek részére elnevezésük, tevékenységük gyakorlása, működésük folytatása során a „Dunaújváros” vagy „Dunaújváros Megyei Jogú Város” megjelölés és ezek bármely toldalékos formájának használatát a polgármester engedélyezi.

(2) A településnév felvétele és használata iránti kérelmet írásban kell benyújtani.

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

      a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, lakóhelyét,
      b) a kérelmező tevékenységi körét,
      c) a használat célját és módját és
      d) a használat időtartamát.

(4) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a településnév, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

(5) A településnév felvételére és használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

      a) a jogosult megnevezését, székhelyét vagy lakóhelyét,
      b) az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatározását,
      c) az engedély érvényességének időtartamát, és
      d) a felvétel és használat módjával kapcsolatos egyéb kikötéseket és előírásokat.

7. § (1) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a használat vagy annak módja és körülményei a következők:

      a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti,
      b) ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már van kiadott és érvényes engedély, vagy
      c) az engedélyezni kívánt nevet már valaki jogszerűen használja.

(2) A településnév engedélyben foglaltaktól eltérő használata esetén a kiadott engedélyt vissza kell vonni.

(3) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 6. § (5) bekezdésében foglaltakat.

 • Frissítve: 2021. január 26.
 • Létrehozva: 2011. május 9.