fő tartalom

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása

A PROJEKT CÉLJA, HÁTTERE

A KÖFOP (Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program) 1. prioritásának célja a közigazgatási szférában az adminisztratív terhek csökkentése szervezet-, szabályozás- ,  folyamatfejlesztés, valamint a szakrendszerek egységesítése, fejlesztése révén.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás a korszerű, lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja.

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás az ún. ASP technológia országos kiterjesztését célozza meg, s e cél elérése érdekében kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást. Kapcsolódó jogszabályok:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény, módosított 114. §.
 • ASP Kormányrendelet (257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet)

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – meghatározott határidőig biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint az e-ügyintézés lehetőségét.

AZ ASP RENDSZERRŐL

Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az egyes alkalmazásokat, mely technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent.

Az ASP központot a Magyar Államkincstár működteti, a központ alapinfrastruktúrájának informatikai üzemeltetésért a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) felelős.

Az önkormányzatok a későbbiekben ún. Szolgáltatási Szerződést kötnek a MÁK-kal.

Az önkormányzati ASP rendszer elemei:

 1. szakrendszerek,
 2. keretrendszer,
 3. támogató rendszerek és
 4. önkormányzati adattárház (az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerint)

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

 1. iratkezelő rendszer,
 2. önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
 3. az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
 4. gazdálkodási rendszer,
 5. ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
 6. önkormányzati adó rendszer,
 7. ipar- és kereskedelmi rendszer,
 8. hagyatéki leltár rendszer.

ÁTTEKINTÉS A PROJEKTRŐL

 • Közgyűlési döntés: Dunaújváros MVJ Közgyűlése 89/2017. (II.16.) határozatával döntött a pályázaton való részvételről, a járulékos költségek fedezetéül szolgáló 5 Millió Ft saját forrás elkülönítéséről, valamint felhatalmazta a polgármestert a kedvezményezetti kötelezettségek és jogok gyakorlására.
 • A pályázat benyújtása, értékelése: a támogatási kérelmet 2017. március 13-án határidőre benyújtottuk. A pályázat kedvező elbírálását követően a Támogatói Okirat 2017. június 1-jén lépett hatályba. A beadáskor 2018. június 30-át jelöltünk meg a projektzárás időpontjaként, azonban ez jogszabályi változások miatt – jelen információink szerint - 2019. június 30-ára tolódik.
 • A projektet Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala Jogi és Közgyűlési Osztály és a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály közösen bonyolítja.

ALAPADATOK

 • Támogatás összege: 9 Millió Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Forrás: az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
 • Támogatás mértéke: 100 %, azaz önrészt nem szükséges biztosítani.
 • Igényelt előleg: a támogatás 100 %-a.
 • A projekt fizikai megvalósításának tervezett időszaka: 2017. május 2. - 2019. június 30.
 • Pénzügyi elszámolás végső határideje: a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2019. augusztus.29.
 • Indikátor: szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma
 • Fenntartási kötelezettség: nem releváns.

VÉGREHAJTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

 1. Szakmai tevékenységek
  1. Eszközök (monitorok, kártyaolvasók) beszerzése
  2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása (Kötelezően módosítandó: IT biztonsági szabályzat, Iratkezelési szabályzat.)
  3. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása (Elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, kapcsolódó belső szabályozások megalkotása, rendeletek elkészítése, ügyintézők felkészítése)
  4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja (Adattisztítás, rendszer testreszabás, paraméterezés, adatmigráció)
  5. Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazások elszámolása
  6. Tesztelés, élesítés
 2. Projektmenedzsment tevékenység
 3. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
 4. Horizontális követelményekhez kapcsolódó feladatok (esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése)

 

 • Frissítve: 2017. október 15.
 • Létrehozva: 2017. október 15.