Átadták a Dunaújváros Ifjúságáért Díjat

Hírkép: Átadták a Dunaújváros Ifjúságáért Díjat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az idei évben Dobráné Szabó Márta igazgatónő, valamint Szloboda Lajos testnevelő tanár részére adományozta az elismerést, melyet a mai közgyűlés napirendi pontjainak tárgyalása előtt, ünnepélyes keretek közt adtak át a díjazottaknak. http://dunaujvaros.com/hirek/201505/atadtak_a_dunaujvaros_ifjusagaert_dijat

Dobráné Szabó Márta pedagógusi pályáját Székesfehérváron kezdte a Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd a dunaújvárosi Szórád Márton Általános Iskola pedagógusa lett. Már pályakezdőként is tapasztalt pedagógusokkal egyenértékű munkát végzett.

Magasra emelte a mércét saját magával szemben. Óravezetését a határozottság, a szervezettség jellemezte. Tudatos pedagógusként pontosan meghatározott célok és rendszerek szerint építette fel tanóráit. Munkájában nagy hangsúlyt kapott a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, éppúgy, mint a tehetséges tanulókkal való foglalkozás. Megmutatta az utat a matematika tantárgy útvesztőiben, de az eminens diákoknak is adott olyan feladatokat, amelyek kihívás elé állították őket. Tanítványai közül többen városi, megyei tanulmányi versenyeken szép eredményeket értek el. Nagyon fontosnak tartotta a tanulók tanórán kívüli szabadidejének hasznos eltöltését. Minden évben vállalt osztályfőnökséget, figyelemmel kísérte, alakította a rábízott gyermekek egyéni fejlődését valamint azt is, hogy közösséget formáljon. Mindig szem előtt tartotta a gyermekek érdekeit, bátran fordulhattak hozzá gondjaikkal.

Testnevelő tanárként fontosnak tartotta a sportolást az egészséges életre nevelést. Az iskola nyári szüneteiben sátortáborokat szervezett. A programokban szerepeltek gyalogtúrák, vetélkedők, ügyességi versenyek. Személyes példamutatásával buzdította a gyerekeket a városi futóversenyen való szereplésre, ahol rendszerint korosztályában az elsők között ért célba.

Diákönkormányzati vezetőként, majd 2011-től igazgatóhelyettesként agilis szervezője volt minden iskolai rendezvénynek. A tőle megszokott lendülettel szervezte, irányította, ötleteivel segítette a tanulók szabadidős tevékenységét.

Törekedett arra, hogy a feladatok elvégzésében motiválja kollégáit is. Olyan feladatok elvégzésére tett javaslatot, mint az iskola udvarának otthonosabbá tétele, amelynek célja az volt, hogy az elsőosztályos és a nyolcadik osztályos tanulónak is legyen, olyan élettere ahol sportolhat, játszhat, versenyezhet, pihenhet.

2003-ban Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tett. 2008-tól a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásáért felelős intézmény igazgatója. Munkáját jelenleg is a rá jellemző munkabírással, elhivatottsággal végzi. reálisan látja a szervezet adottságait, lehetőségeit, korlátait.

Az általa készített dokumentumok szabályossága törvényességi megfelelése kiemelkedő. Megteremti a feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi feltételeket. Kidolgozza a kisgyermeket nevelő családok segítése érdekében végzendő alapfeladaton túli szolgáltatások, alkalmazások lehetőségeit.

Munkáját az elkötelezettség, az együttműködés, a következetesség és korrektség jellemzi. A szülőkkel, közvetlen kollégáival, a tagintézményekben dolgozókkal a jó kapcsolata, tisztelik és elfogadják.

A gyermekekért végzett odaadó és lelkiismeretes munkájának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért Díjat Dobráné Szabó Márta bölcsődei igazgatónő részére adományozta.

Szloboda Lajos a Testnevelési Főiskola elvégzése után 1957-ben Dunaföldváron a Magyar László Gimnáziumban kezdte el pályáját. 1960-ban érkezett a Szórád Márton Általános Iskolába, ahol ő maga is végzett. Testnevelő tanárként és atlétika edzőként is lelkesen, következetesen dolgozott, szeretettel foglalkozott tanítványaival. Felfedezte a gyermekekben a tehetséget, szakmai irányításával céltudatos munkára, jó eredmények elérésére ösztönözte őket. A versenyzők nevelése mellett nagy figyelmet fordított a tömegsportra, fontosnak tartotta a gyerekek rendszeres mozgását, játékos versenyzését, az elért eredmény értékelését. Az óvárosi iskolában jelentős eredménynek számított – többek között – a lány négytusa csapat 1964-ben elért első helyezése országos bajnokságban. Így ők képviselték hazánkat Prágában ,a tizenegy nemzet csapata mellett. A versenyen az ötödik helyet szerezték meg, továbbá részt vettek a Varsóban tartott nemzetközi atlétikai versenyen is, ahol ugyancsak jól szerepeltek.

A ’60-as évek elejétől iskolai tevékenysége mellett, több mint húsz évig edzősködött a Dunaújvárosi Kohász atlétikai szakosztályában is. A rövidtávfutókkal és a távolugrókkal dolgozott. Edzésein figyelembe vette az egyéni adottságokat, a foglalkozásokat megtervezte és megkövetelte a rendszeres fegyelmezett munkát.

1971-ben a tanévet a Bánki iskolában kezdte, ahol a délutáni tömegsport foglalkozások, atlétikai edzések vonzották a fiatalokat.

1994-ben fejezte be a tanítást, nyugdíjba vonult. Meggyőződése, jól választott pályát. A munkája egyben a hobbija is volt. Ezért elégedetten gondol a sok szép eredményre, mellyel tanítványai megörvendeztették.

Az ifjúság nevelésében végzett példaértékű tevékenységének elismeréseként, Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért díjat Szloboda Lajos testnevelő tanár részére adományozta.

http://dunaujvaros.com/hirek/201505/atadtak_a_dunaujvaros_ifjusagaert_dijat

  • Frissítve: 2015. május 21.