fő tartalom

Ácsné Tóth Erika

Ácsné Tóth Erika tanítónő, óvónőként végzett a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben 1979-ben és még abban az évben elhelyezkedett a dunaújvárosi 14. számú óvodában és segítette a legkisebbek nevelését-oktatását egészen 1986-ig.

Már ez alatt az idő alatt is nagyon aktívan tevékenykedett.

1987-ben vette át tanítói diplomáját, melynek kiegészítésként ének-zene szakkollégiumot is végzett. Először a Béke Városrészi I. számú Általános Iskolában kezdett el dolgozni, mint napközis nevelő. A későbbiekben ez az iskola vette fel a Kőrösi Csoma Sándor nevét, ahol osztálytanítóként is oktatta alsós gyermekeket hosszú éveken keresztül.

1999-ben helyezkedett el jelenlegi munkahelyén, a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Az itt töltött 20 év alatt szakmai munkáját nagy igyekezettel végezte. Munkaközösség-vezetőként, sőt egy évig igazgató-helyettesként támogatta az akkori vezetés előremutató tevékenységét. Közben több szakmai továbbképzést is sikerrel elvégzett, és éveken keresztül szinte összeolvadt a neve az iskolai vándortáborokkal, és tette tartalmassá, kellemessé több száz diák nyári élményeit.

Kiemelkedő és példaértékű szakmai tevékenységének elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a Pedagógus Életpályáért Emlékérmet Ácsné Tóth Erika pedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2019. június 12.
  • Létrehozva: 2019. június 12.