fő tartalom

Baksa Judit

Baksa Judit 1982-ben kapta meg diplomáját a Pécsi Janus Pannonius Tanárképző Főiskolán, magyar-orosz szakon. Tanári pályáját az Arany János Általános Iskolában kezdte: felső tagozatos diákoknak tanított orosz nyelvet és magyar nyelv és irodalmat.

A Dózsa György Általános Iskolában 1987-ben kezdett dolgozni és a szaktantárgyak tanítása mellett azonnal osztályfőnöki feladatot is kapott.

Az idegen nyelv tanítása mellett mindig rendkívül fontos volt számára, ezért az orosz nyelv oktatásának megszűnésével elsőként képezte át magát és végezte el az ELTE német nyelv tanári szakát. A német és a magyar tantárgyak oktatásában rendkívül eredményes, diákjai a városi versenyeken mindig eredményesen szerepeltek, dobogós helyezéseket értek el. A német nyelvet nem csupán tanórákon, hanem nyári táborokban is népszerűsítette, évtizedeken keresztül szervezett az érdeklődők számára nyelvi táborokat ahol a diákok játékos formában mélyíthették el a nyelvi tudásukat.

A nyelvek oktatásán kívül bekapcsolódott az iskola más tevékenységeibe is: részt vett minden iskolai megmozdulásban, rendezvényeken, kulturális és szabadidős tevékenységeken. Több alkalommal is szervezett iskolai szintű kirándulásokat, amelyek során felejthetetlen élményeket szerzett minden résztvevőnek.

Pályafutása során mindig volt osztálya és osztályfőnökként következetes, határozott, segítőkész volt, tanítványai mindig számíthattak tanácsaira. Nagy hangsúlyt fektetett az osztályközösség alakítására, formálására, tanítványainak nevelésére.

Oktató-nevelő munkáján kívül mindig végzett más feladatokat is: hosszú időn át munkaközösség-vezetőként fogta össze és irányította a magyart és az idegen nyelvet tanítók munkáját a Dózsában, ezzel az iskolavezetés munkáját segítette.

Munkája példaértékű lehet kollégái számára.

  • Frissítve: 2022. június 10.
  • Létrehozva: 2022. június 10.